Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Potencialni vlagatelji na razpis »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva« poskrbite za pravočasno pridobivanje dokazil!

datum: 27.08.2020

Dne 7. 8. 2020 je bil v uradnem listu RS objavljen 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja. Razpis je odprt do 4. 11. 2020.

Vsi potencialni vlagatelji vlog na omenjeni razpis, morate imeti že ob kandidiranju urejene zahtevane dokumente, kot so: vodno dovoljenje (ARSO) in odločba o uvedbi namakanja (MKGP) v primeru naložb v namakalne sisteme in namakalno opremo, odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije (MKGP) v primeru rušenja oz. naprave teras, večjih agromelioracijskih posegov, …

Prav zaradi časovnih rokov (odločbe so pravnomočne po izteku 30 dni od vročitve), je potrebno s pridobivanjem le teh čim bolj pohiteti, da jih bo lahko MKGP izdalo in pravočasno poslalo.

 

Za vse ostale informacije so vam na voljo zaposleni na KGZ Nova Gorica.