Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 25.08.2020

Oljčna muha

V večini oljčnikov na  območju Slovenske Istre na feromonskih vabah še vedno opažamo  številčnejšo prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) , priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, oziroma obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo.

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V integrirani pridelavi lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel  v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. Porabimo do 20 l škropilne brozge/ha. Perfekthion  kot insekticidno vabo lahko uporabimo le 1x na leto. Dovoljenje za nujne primere za ffs Perfekthion velja od 9.7.2020 do 30.9.2020. Več o dovoljenju za Perfekthion preberite v rubriki novice.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan  50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo  lahko uporabimo 2x letno.

V oljčnikih, z povečanim številom svežih vbodov oljčne muhe in večjo aktivna poškodovanost plodov priporočamo ukrepanje s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo  lahko uporabimo 1x letno.  Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo redno opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Imidan 50 WG

28

Mospilan 20SG

28

Perfekthion

35

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!