Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Začenja se obiranje jabolk letnika 2020

datum: 19.08.2020

V teh dneh se na Primorskem pričenja prvo obiranje zgodnjih sort jabolk (Elstar, Gala, …), ki so dovolj dozorele tako za nadaljnje skladiščenje, kot tudi za prodajo na trgu. Pretekli teden (10. 8. 2020) smo na zavodu opravili prvo vzorčenje jabolk sort Gala in Zlati delišes v Vipavski dolini na lokaciji Vogrsko.

Prvi rezultati kažejo na skoraj primerno dozorelost za obiranje sorte Gala, sorta Zlati delišes pa še ni primerna za obiranje. Lastne meritve osnovnih parametrov zrelosti (trdota, suha snov in škrobni test) so pokazali dovoljšno zrelost za obiranje tudi pri sorti Elstar, ki pa je na Primorskem prisotna v zelo majhnem obsegu.

Rezultati prvega vzorčenja z dne 10. 8. 2010: 

1. vzorčenje dozorevanja jabolk (19.8.2020)

 

Več si preberite v posebnem članku Določanje parametrov zrelosti plodov jabolk in napoved obiranja letnika 2020

Za določitev optimalnih rokov obiranja je pravočasno spremljanje dozorevanja odločilnega pomena. 

Prezgodaj pobran pridelek, ki gre direktno v prodajno verigo je z vidika potrošnika slabše kakovosti in kot le tak ne bo zadovoljil okusov potrošnikov. Tak pridelek, ki je že dobro dozorel na samih rastlinah, pa je z vidika dolgotrajnega skladiščenja problematičen, saj bo v hladilnici izgubljal na kvaliteti, kar  bo negativno vplivalo na samo kakovost. Prav zaradi tega, se mora sadjar v začetku spremljanja dozorevanja jabolk odločiti, kakšna je njegova usmeritev oz. organiziranost glede prodaje, količine tržnega pridelka, količine pridelka za predelavo (sok, kis, sušenje, …), saj bo le na tak način zagotavljal kakovosten pridelek jabolk.

 

Za več informacij vam je na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica na voljo Vasja Juretič, svetovalec specialist II - za sadjarstvo in oljkarstvo:
T: 05 335 12 09; M: 041 779 255; E: vasja.juretic@go.kgzs.si