Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 19.08.2020

Oljkov kapar

Oljkarje kateri v svojih oljčnikih opažajo povečano prisotnost oljkovega kaparja (Saissetia oleae) obveščamo, da se je večina ličink oljkovega kaparja že izlegla. Sedaj bi bil čas za ukrepanje s sredstvom Insegar 25 WG v odmerku 0,6 l/ha. Pri tem je potrebno uporabiti dovolj vode, da se krošnja oljke dobro omoči.  Čez 12 dni se po potrebi tretiranje lahko ponovi. Za ukrepanje proti škodljivcu  se odločimo, ko je presežen prag škodljivosti, ki poleti znaša v povprečju 5-10 ličink na list pri pregledu sto listov.

Kapar neposredno škodo povzroča, ko iz sitastih cevi (floema) sesa rastlinske sokove in obenem v rastlino vnaša toksične encime. Navadno je pomembnejša posredna škoda, ki jo škodljivec povzroča z obilnim izločanjem medene rose, na katero se naselijo glive sajavosti ter črno obarvajo liste in veje.

Glede varstva so pomembni preventivni ukrepi, ki so osredotočeni na to, da ne ustvarimo razmer, ki ustrezajo škodljivcu. Oljčnih nasadov ne sadimo pregosto, z rezjo skrbimo za dobro osvetlitev in prezračenost krošnje, pomembno je uravnoteženo gnojenje (ne pretiravamo z dušičnimi gnojili, ki povzročajo bujno rast oljk in gostijo krošnjo). V kolikor ukrepamo s ffs skrbno pazimo na njihov izbor. Posebno nevarni so neselektivni insekticidi na katere je oljkov kapar zelo odporen, uničijo lahko številne naravne sovražnike in s tem omogočijo večjo razmnožitev škodljivca. Navadno so preventivni ukrepi učinkovitejši kot kurativni z uporabo sredstev za varstvo rastlin.