Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 18.08.2020

Oljčna muha

Oljkarje obveščamo, da predvsem v oljčnikih na območju Slovenske Istre na feromonskih vabah opažamo  povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

Pri pregledu plodov oljk še vedno opažamo nekoliko povečano aktivno napadenost plodov (jajčeca, ličinke prvega in drugega stadija). V posameznih oljčnikih opažamo povečano prisotnost ličink tretjega razvojnega stadija in  živih bub.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih redno pregledujejo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter ukrepajo ob povečani prisotnosti oljčne muhe.

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) priporočamo, da po padavinah obnovijo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje.

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V integrirani pridelavi lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel  v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. Porabimo do 20 l škropilne brozge/ha. Perfekthion  kot insekticidno vabo lahko uporabimo le 1x na leto. Dovoljenje za nujne primere za ffs Perfekthion velja od 9.7.2020 do 30.9.2020. Več o dovoljenju za Perfekthion preberite v rubriki novice.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan  50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo  lahko uporabimo 1x letno.

V oljčnikih, z povečanim številom svežih vbodov oljčne muhe in večjo aktivna poškodovanost plodov priporočamo ukrepanje s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 l/ha. Sredstvo  lahko uporabimo 1x letno.  Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo redno opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!