Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VABILO NA TEČAJ IN IZPIT ZA VOZNIKE ŽIVIH ŽIVALI V PRVAČINI

datum: 24.08.2020

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica vabi na Usposabljanje s preizkusom znanja za voznike in oskrbnike za prevoz živih živali. Usposabljanje se bo odvilo 30. avgusta v Prvačini.

Udeleženec mora do 25. avgusta 2020 izpolniti in podpisati prijavnico, ki je na voljo na www.razpis.si oziroma lahko zanjo zaprosi preko kontaktov navedenih v VABILU.

Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženci prejmejo Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali – »kartico« (skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi).

Potrdilo je veljavno v vseh državah članicah Evropske unije. Veljavnost potrdila je do preklica.