Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 11.08.2020

Oljčna muha in marmorirana smrdljivka

Oljkarje obveščamo, da v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk  na feromonskih vabah opažamo  povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

Pri pregledu plodov oljk opažamo nekoliko povečano aktivno napadenost plodov (jajčeca,  ličinke prvega in drugega stadija). Še vedno opažamo povečano prisotnost ličink tretjega razvojnega stadija in  živih bub, tako da lahko še vedno pričakujemo povečan let oljčne muhe.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih redno pregledujejo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter ukrepajo ob povečani prisotnosti oljčne muhe.

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) priporočamo, da obnovijo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V integrirani pridelavi lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel  v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. Porabimo do 20 l škropilne brozge/ha. Perfekthion  kot insekticidno vabo lahko uporabimo le 1x na leto. Dovoljenje za nujne primere za ffs Perfekthion velja od 9.7.2020 do 30.9.2020. Več o dovoljenju za Perfekthion preberite v rubriki novice.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan  50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo  lahko uporabimo 1x letno.

Zoper oljčno muho je letos kot odvračalo za uporabo na oljki registriran tudi pripravek Invelop White Protect  na osnovi talka, ki je registriran kot osnovna snov za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Sredstvo lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

V oljčnikih, kjer je opaženo povečano število svežih vbodov oljčne muhe in večja aktivna poškodovanost plodov priporočamo ukrepanje s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 l/ha. Sredstvo  lahko uporabimo 1x letno.  Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki smo jo v zadnjem tednu opazili na  celotnem območju pridelave oljk.

Ta je prisotna v vseh razvojnih stadijih, od komaj izleženih ličink do odraslih žuželk. Opazili smo tudi poškodbe na plodovih oljk. Populacija škodljivke je nekoliko večja na območju Goriških Brd in spodnje Vipavske doline.

Stransko delovanje na škodljivko ima tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC.

Oljkarjem priporočamo, da svoje oljčnike skrbno pregledajo tudi na morebitno prisotnost marmorirane smrdljivke.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!