Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

REJA PITOVNIH PIŠČANCEV

datum: 25.05.2020

Reja pitovnih piščancev je bila na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica prisotna že od nekdaj. Skoraj vsaka kmetija je imela doma kokoši nesnice in spomladi nekaj pitovnih piščancev za samooskrbo. Od dvoriščne vzreje se je reja pitovnih piščancev razvila v resnejšo kmetijsko panogo. Razvila se je tako imenovana kooperacijska reja piščancev. Tu gre za intenzivno pitanje piščancev, predvsem genotipa selekcijske hiše Aviagen - to je Ross 308. V Sloveniji najdemo tudi genotip Cobb, ki je prav tako kot Ross genotip za intenzivno pitanje. Na kmečkih dvoriščih pa najdemo še piščance domače selekcije to so Prelux Bro.

Priporočila za pitanje pitovnih piščancev (brojlerjev)

 

Pogoj za kakovostno vzrejo piščancev je ustrezno opremljen hlev. Pred vselitvijo piščancev moramo poskrbeti za primerno pripravo objekta, ki  mora biti očiščen in dezinficiran. Nastil posujemo po vsej površini enakomerno. Uporabimo kakovostne materiale kot je žagovina ali slama. Globina nastila naj bo vsaj 5 cm. Objekt mora biti ogret na primerno temperaturo pred prihodom piščancev. Temperatura zraka naj bo 30 ºC pri relativni vlažnosti 60 - 70 %. Temperatura nastila pa naj bo med 28 in 30 ºC.

Namestimo napajalnike na primerno višino, ti morajo biti nameščeni in vzdrževani tako, da je možnost izlitja čim manjša. Piščanci morajo imeti krmo ves čas na voljo. Ob vselitvi napolnimo krmilnike do vrha. Poleg krme v krmilnikih posujemo krmo še na papir. To je poseben papir, ki ga uporabljamo v reji pitovnih piščancev. Papir se v nekaj dneh pitanja razgradi. Namen tega papirja je, da stimulira piščančke k iskanju krme. Ko piščančki hodijo po papirju, ta šušlja, kar piščančke stimulira k iskanju krme. Krma naj bo v obliki drobljenca ali mini peletov (premer 1,5-2,5 mm), s čim manj praha. Piščančke po vhlevitvi pustimo, da se umirijo in jih po 1 - 2 urah ponovno pogledamo. Preverimo temperaturo in vlago v objektu. Ves čas moramo paziti na pravilno delovanje zračenja oz. ventilacije.

Osvetlitev v objektu mora biti najmanj 20 luksov in se meri v višini piščančjih oči. Osvetljene mora biti najmanj 80 % uporabne površine za piščance. Prvih sedem dni se priporoča 24 ur svetlobe, po sedmih dneh starosti pa je potrebno zagotoviti v 24 - urnemu ritmu, skupno najmanj 6 ur teme. Znotraj 6 ur teme moramo zagotoviti eno neprekinjeno obdobje teme, ki traja 4 ure in 2 uri po izboru. Zmanjševanje ur osvetlitve izvajamo postopoma.

V Sloveniji pitamo jarkice in petelinčke skupaj. Prvih 15 dni krmimo krmo starter, imenujemo jo BRO-STARTER. Priporoča se, da je krma peletirana in kasneje drobljena. Tako fizikalno obliko krme imenujemo drobljenec. Krma naj vsebuje okoli 22 - 23 % surovih beljakovin. Bolj kot vsebnost surovih beljakovin je pomembna sestava aminokislin. Najpomembnejše aminokisline v krmi za pitovne piščance so lizin, metionin in treonin. Bodimo pozorni na sestavo in razmerje med temi tremimi aminokislinami. Starter naj vsebuje 3000 kcal ali 12,55 MJ ME energije. Po 15 dnevih starosti začnemo krmiti krmo BRO-FINIŠER. Ta krma vsebuje manj surovih beljakovin in več energije, krma je peletirana. Vsebuje okoli 19 - 20 % surovih beljakovin in 3100 - 3200 kcal ali 13,0 - 13,4 MJ ME. Obe krmi, starter in finišer, običajno vsebujeta kokcidiostatike. To so dodatki, ki zavirajo rast parazitov kokcidij in preprečujejo pojav bolezni kokcidioze. Ti dodatki imajo karenco, kar pomeni, da piščanci, ki jedo takšno krmo ne smejo v zakol oz. niso primerni za prehrano ljudi. Zato imamo za zaključek pitanja zaključno krmo BRO-FINIŠEK-KONČI, ki ne vsebuje kokcidiostatikov. Dolžina karence je odvisna glede na vrsto kokcidiostatika. Najdaljša karenca pri posameznih kokcidiostatikih je trenutno 5 dni. V kolikor BRO-FINIŠER-KONČNI krmimo vsaj 5 dni, je meso piščancev primerno za prehrano ljudi.

 

Največje podjetje, ki se ukvarja s kooperantsko rejo pitovnih piščancev na zahodnem delu Slovenje, je Pivka perutninarstvo d.d. V podjetju imajo skupino strokovnjakov, ki je specializirana za pokrivanje vseh področij reje - od tehnologov, nutricionistov in veterinarjev. Poleg strokovnega znanja Pivka perutninarstvo d.d. svojim rejcem dobavi dan stare piščance in krmo. Naloga rejca je skrb za piščance. Ob koncu pitanja se piščance naloži na tovornjake in s tem je delo rejca končano. Podrobnejše informacije in pogoje vključitve v kooperantsko rejo za Pivko perutninarstvo d.d. najdete na tej povezavi: https://www.pivkap.si/novice/odlicno-sodelovanje-gradi-trdno-povezanost-ki-ostaja-varna-pot-v-vseh-casih/

 

 

DSC_0293.jpegEnota Krmila, družbe Pivka perutninarstvo.jpegFarma Tomažič v vasi Buje - redi piščance za Pivko d.d..jpegFarmo Kal  upravljajo trije rejci. - reja za Pivko d.d..jpegPIVKA PROIZVODNJA 105.jpeg

foto: Bobo

PIVKA PROIZVODNJA, 106.jpeg

foto: Bobo

 

 

Aleš Valenčič, univ. dipl. inž. zooteh.

Svetovalec specialist za živinorejo