Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

datum: 25.05.2020

Vlada je sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) in ga objavila v Uradnem listu RS št. 74/2020. To pomeni, da bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Z vidika upravnega poslovanja je pomembno naslednje:

S 1. junijem začnejo teči oz. se nadaljujejo, v kolikor so bili prekinjeni, vsi procesni roki.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, t.j  9.6.2020. To pomeni, da je 9.6.2020  skrajni rok za oddajo PRP letnih poročil in PRP zahtevkov, ki so jim roki potekli v času razglašene epidemije.  Tisti upravičenci , ki rokov zaradi epidemije do 9.6. 2020 ne bodo mogli doseči, morajo na AKTRP javiti višjo silo v roku 15 delovnih dni od izteka omenjenega roka.  

Od 1. junija se opravlja običajno upravno poslovanje (sprejemanje tudi pisnih in ustnih vlog osebno pri organu, vročanje).

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-05-22-prenehanje-zacasnih-ukrepov-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19/