Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

BIOTIČNO ZATIRANJE OGRCEV MAJSKEGA HROŠČA NA GORI NAD AJDOVŠČINO

datum: 07.05.2020

V teh dneh od 4.5. do 9.5. 2020 izvajamo na gori nad Ajdovščino v vaseh Gozd, Kovk in Otlica zatiranje ogrcev majskega hrošča, ki so že v lanskem letu močno poškodovali travno rušo na preko 30 ha travniških površin. S pomočjo občine Ajdovščina izvajamo zatiranje s pripravkom AGF- Bbr2 na osnovi glive Beauveria brongniartii, ki se je tudi v Sloveniji že pokazala kot učinkovita za zatiranje tega talnega škodljivca.

Po dežju v preteklem tednu so pogoji za zatiranje in delovanje glive zelo ugodni, tako da vsejavanje poteka nemoteno. Ogrci so v fazi L3 in se bodo hranili na koreninah travne ruše še tja do sredine junija. V tem času se bo  izvršila okužba ogrcev z glivo Beauverio b., ki je nanešena na steriliziran ječmen. Kasneje se preživeli, pa tudi okuženi ogrci, spustijo globlje, prenehajo s hranjenjem in se zabubijo. Proti koncu avgusta se prelevijo v odrasle majske hrošče, ki ostanejo v tleh in bodo letali v naslednjem letu 2021. Okuženi ogrci v tleh splesnijo oz. odmrejo. Gliva Beauveria b. ostane v tleh več let, tako da upamo na čim večje zmanjšanje populacije tega zahrbtnega škodljivca.