Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

vabimo vas, da se udeležite predstavitve 6. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020.

datum: 26.02.2020

Datum: 25.2.2020

 

VABILO

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite predstavitve 6. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020.

Podpora je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24.2.2020 do vključno 18.3.2020.

Predstavitev bo v torek, 3.3.2020 ob 10. uri v sejni sobi Sadjarskega  centra Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Bilje 1.

 

Podrobneje bomo predstavili razpis in spremembe glede na predhodne razpise, točkovanje in zahtevane priloge. Poudarek bo tudi na izpolnjevanju obveznosti v obdobju izvajanja poslovnega načrta ter posebnostih zadnjega razpisa, ki so vezane na zaključevanje finančnega obdobja 2014 – 2020.

Vljudno vabljeni.

 

 

 

Darja Zadnik, univ.dipl.inž.zoot.                               Jože Vončina, univ.dipl.inž.zoot.

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja             Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje