Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabimo vas na predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

datum: 26.02.2020

Datum: 25.2.2020

VABILO

Spoštovani,

Vabimo vas na predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

Spoštovani!

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije organizira predstavitev postopkov za ustanovitev skupin proizvajalcev in predstavitev javnega razpisa za podukrep 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Dnevni red:

  1. Predstavitev postopka pridobitve priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev,
  2. Predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014 – 2020,
  3. Vprašanja in odgovori.

 

Predstavitev bo v ponedeljek, 2. 3. 2020 ob 16. uri

 v Dijaškem domu Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni, Tržaška 36 (predavalnica v 1. nadstropju)

 

Na predstavitvi nam bo g.Uroš Zgonec predstavil postopke in razpis, ki spodbuja povezovanje kmetov in lastnikov gozdov v organizacije oziroma skupine proizvajalcev. Glede na izkazan interes kmetov našega območja, predvsem rejcev goveda za meso, bo to priložnost, da razčistimo nekatere dileme in naredimo korak naprej pri povezovanju.

 

Lepo vabljeni.

 

 

 

Pripravila:

Darja Zadnik, univ.dipl.inž.zoot.                                    Jože Vončina, univ.dipl.inž.zoot.

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja                   Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje