Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 16.05.2019

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola); oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na južnih legah so zgodnje sorte vinske trte v fenofazi 57 BBCH (H po Baggioliniju) oz. so socvetja popolnoma razvita. V ostalih vinogradih pa so pozne sorte povečini v fenofazi 55 BBCH ali G po Baggioliniju. Vinograde, ki so tik pred cvetenjem je proti peronospori vinske trte priporočljivo škropiti s sistemičnimi sredstvi, ostale pa lahko tretiramo s kontaktnimi pripravki.  

Pripravki s sistemičnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Acrobat MZ WG

2,5 kg/ha

Alleato 80 WG

2,5 kg/ha

Alleato Duo

1-2 kg/ha

Ampexio

0,5 kg/ha

Antracol Combi WP 62,8

2,5 kg/ha

Curzate C Extra

2 kg/ha

Curzate M 72,5 WG

2,3 kg/ha

Cymbal

0,125 kg/ha

Delan Pro

3,0 l/ha

Electis 75 WG

0,15-0,18 % (1,5-1,8 kg/ha)

Emendo F

1,5 kg/ha

Equation Pro

400 g/ha

Folpan Gold

2 kg/ha

Forum MZ WG

2,5 kg/ha

Forum Star

0,16 % (1,6 kg/ha)

Galben M

0,25 % (2,5 kg/ha)

Gett

2,5 kg/ha

LBG-01F3

4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb)

Magma Triple WG

3 kg/ha

Melody Duo WG 66,8

0,2-0,25 % (2-2,5 kg/ha)

Mikal Flash

4 kg/ha (0,4 %)

Mikal Premium F

3 kg/ha

Mildicut

2 l/ha

Momentum F

4 kg/ha

Momentum Trio

3 kg/ha

Moximate 725 WG

1,25 kg/ha

Moximate 725 WP

1,25 kg/ha

Moximate Plus

1,25 kg/ha

Nautile DG

2,4 kg/ha

Orvego

0,8 l/ha

Pergado C

4-5 kg/ha

Pergado D

1,4 l/ha

Pergado F

Največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha

Pergado MZ

2,5 kg/ha

Profiler

3 kg/ha (0,3 %)

Profilux

1,25 kg/ha

Reboot

0,4 kg/ha

Revus

0,6 l/ha

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5 kg/ha (0,25 %)

Sfinga Extra WDG

1,5 kg/ha

Soriale LX

4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb)

Tanos 50 WG

0,4 kg/ha

Twingo

3 kg/ha

Valis F

1,5 kg/ha

 

Sredstva s kontaktnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Antracol

0,2 %; 2 kg/ha

Antracol WG 70

0,2 %; 2 kg/ha

Avtar 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha

Daymio F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 %; 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 % (največji odmerek 2,4 kg/ha)

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.

Dodatno je potrebno zatirati tudi oidij vinske trte. V trenutnih razmerah je priporočljiva uporaba organskih kontaktnih ali sistemičnih pripravkov v skladu z navodili. Sredstva na osnovi močljivega žvepla dobro delujejo pri temperaturah nad 15 °C.

Registrirana organska sredstva proti oidiju vinske trte:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

0,0035 % (35 g/ha)

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Crystal

0,16 l/ha

Custodia

0,35 l/ha

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5-0,6 l/ha

Kusabi 300 SC

0,15 l/ha

Luna Experience

0,375 l/ha

Luna Max

1 l/ha

Mavita 250 EC

0,2 l/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Postalon 90 SC

1-1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Spirox D

0,5 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,08-0,2 l/ha

Tebusha 25% EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vitisan

3-12 kg/ha

Vivando

0,16-0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!