Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

datum: 10.04.2019

Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže. Ozimna žita so sedaj že v kolenčenju, jarine pa večinoma v razraščanju. V priloženem seznamu so navedeni samo registrirani herbicidi, ki jih lahko še rabimo v ozimnih in jarih žitih (pozna raba od razraščanja naprej). Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi 1- 3 kolenca (BBCH 31 - 33), ozimni ječmeni pa v fazi od 2. kolenca do zastavičarja  (BBCH 32 – 39). Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja (BBCH 21 – 25). Za zatiranje plevelov je v oziminah najugodnejši čas že mimo oz. je skrajni čas, v jarinah pa je še čas, saj je sedaj večina semenskih plevelov vzkalila. Razvoj posevkov in plevelov bo sedaj ob toplejšem vremenu in po dežju zelo hiter. Največ škode v žitih povzročajo trajni pleveli kot so smolenec, njivski slak, osat, .. Gospodarski prag škodljivosti je za smolenec 0,5 rastlin na m2, za slak pa 1 rastlina na m2. Priporočamo, da plevele zatirate, če je njihova pokrovnost večja kot 10 % in na redkih posevkih. Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna. Pri herbicidih, kjer smo izpisali opozorilo: kolobarne omejitve, gre za vpliv herbicida na setev naslednje kulture npr. lucerne. Podrobnosti so opisane v navodilu o uporabi pod opozorila. Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolenca, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.