Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Objavljenih 6 novih javnih razpisov iz PRP

datum: 08.01.2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec lanskega leta objavilo šest javnih razpisov iz Programa
razvoja podeželja. Objavljeni so štirje razpisi za ukrep Sodelovanje, razpis za podukrep 8.6 za operacijo Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa in razpis iz Podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki je namenjen ureditvi gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih.

Podrobnejše informacije o razpisih in rokih za prjavo najdete v rubriki JAVNI RAZPISI.

 

PRP