Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo češenj, marelic in sliv

datum: 23.10.2018

Mali zimski pedic

Gosenice malega zimskega pedica povzročajo škodo na listih in plodovih koščičarjev. Jeseni se pojavljajo odrasle žuželke. Samice imajo zakrnela krila in po oploditvi plezajo po deblu ter odlagajo jajčeca v drevesno krošnjo. Populacijo škodljivca zmanjšamo tako, da na debla nalepimo lepljive trakove.