Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 27.08.2018

Ukrepi po toči; Pavje oko in oljkova siva pegavost

Ukrepi v oljčnikih poškodovanih zaradi neurij s točo

Oljkarjem katerih oljčniki so bili poškodovani zaradi neurij s točo priporočamo, da oljčnike čim prej poškropijo z enim od fungicidov na osnovi bakra. S tem ukrepom razkužijo poškodovane plodove, vejice in liste, ter tako preprečijo škodo zaradi morebitnih okužb z glivičnimi in bakterijskimi boleznimi. Priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 50 WP v odmerku 1,4 kg/ha, Cuprablau Z ultra WP v odmerku 1,8 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha.

Karenca za vse bakrene pripravke znaša14 dni.

 

Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost z omenjenima glivičnima  boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra. Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 50 WP v odmerku 1,4 kg/ha, Cuprablau Z ultra WP v odmerku 1,8 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha. Karenca za vse bakrene pripravke znaša14 dni.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Od organskih fungicidov lahko proti pavjemu očesu uporabimo Score 250 EC ali Mavita 250 EC v odmerku 0,5 l/ha.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

Cuprablau Z…

14

Nordox 75 WG

14

Score 250 EC

30

Mavita 250 EC

30

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!