Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo marelic

datum: 14.06.2018

Marelična pepelovka, navadna sadna gniloba,
plodova vinska mušica

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 14. junij 2018

OBVESTILO O VARSTVU MARELIC

V nasadih je priporočljivo izvajati redna škropljenja proti marelični pepelovki. Uporabite lahko registrirana sredstva na osnovi žvepla.

Registrirani pripravki na osnovi močljivega žvepla za zatiranje pepelovke na marelicah so:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Cosan

5 – 7,5 kg/ha

Kumulus DF

5 – 7,5 kg/ha

Microthiol Special

5 – 7,5 kg/ha

Pepelin

5 – 7,5 kg/ha

Thiovit Jet

5 – 7,5 kg/ha

Vindex 80 WG

5 – 7,5 kg/ha

Uporaba navedenih sredstev je dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Uporaba pripravkov pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti!

Poleg sredstev na osnovi močljivega žvepla se za zatiranje pepelovke na marelicah lahko uporabi tudi pripravek Sercadis v odmerku 0,15 l/ha. Slednji ima 21 dni karence.

Pred uporabo pripravka pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov! 

 

Navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena)

Zaradi spremenljivega vremena še vedno obstajajo ugodne razmere za pojav navadne sadne gnilobe (monilije)

Registrirana sredstva za zatiranje navadne sadne gnilobe (monilije):

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Chorus 50 WG

0,6 kg/ha

Mavita 250 EC

0,03 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 0,45 l/ha)

Score 250 EC

0,03 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 0,45 l/ha)

*Serenade Aso

8 l/ha

Signum

0,75 kg/ha (0,25 kg/ha na 1m višine krošnje na ha)

Switch 62,5 WG

0,08 % (najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha)

* Serenade Aso je dovoljen v ekološki pridelavi.

V ekološki pridelavi je za zmanjševanje okužb z monilijami dovoljena uporaba pripravka Amylo-X v odmerku od 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi od 500 do 1500 l vode na ha.

Pozorno preberite navodila o uporabi izdelkov in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

 

Plodova vinska mušica

V sadežih poznih sort češenj, zlasti tistih, ki niso bile pravočasno obrane opažamo povečano črvivost. Zato pridelovalcem marelic in breskev priporočamo, da spremljajo populacijo plodove vinske mušice. Za monitoring škodljivca lahko uporabljate prehranske vabe, potrebno pa je tudi spremljanje poškodb na plodovih marelic in breskev. V primeru povečanega pojava plodove vinske mušice v nasadu predlagamo uporabo spodnjih pripravkov: 

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Uporaba dovoljena za

Karenca (dni)

Imidan 50 WG

1,5 kg/ha

Breskve in nektarine

14

*Spada 200 EC

2,5 l/ha

Breskve in nektarine

14

*Zaloge v uporabi do 31.3.2019.

Za zatiranje plodove vinske mušice na breskvah, nektarinah in marelicah je bilo za obdobje 120 dni (od 1.5.2018 do 1.9.2018) izdano dovoljenje za nujne primere za sredstvo Laser 240 SC. Slednjega se uporablja v odmerku 0,4 l/ha pri porabi vode do 1500 l/ha. Pripravek ima za breskve, nektarine in marelice 7 dni karence. Uporaba sredstva Laser 240 SC je dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Za zmanjševanje pojava plodove vinske mušice v nasadih predlagamo še pravočasno obiranje in odstranjevanje gnilih ali poškodovanih sadežev.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!