Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 08.06.2018

Peronospora in oidij, črna grozdna gniloba,
siva plesen.

Obvestilo za varstvo vinske trte z dne 08. junij 2018

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Vinska trta je že odcvetela. Nestanovitno vreme je ugodno za razvoj peronospore vinske trte.

Za zatiranje omenjene bolezni je trenutno priporočljiva uporaba fungicidov s sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Acrobat MZ WG

2,5 kg/ha

Alleato 80 WG

2,5 kg/ha

Alleato Duo

1-2 kg/ha

*Amaline Flow

2,25 l/ha

Ampexio

0,5 kg/ha

Antracol Combi WP 62,8

2,5 kg/ha

Curzate C Extra

2 kg/ha

Curzate M 72,5 WG

2,3 kg/ha

Cymbal

0,25 kg/ha

Delan Pro

3,0 l/ha

Electis 75 WG

0,15-0,18 % oz. 1,5-1,8 kg/ha

Emendo F

1,5 kg/ha

Equation Pro

400 g/ha

Forum MZ WG

2,5 kg/ha

Forum Star

0,16 % oz. 1,6 kg/ha

Galben M

0,25 % oz. 2,5 kg/ha

Gett

2,5 kg/ha

Melody Combi WG 65,3

0,15 % oz. 1,5 kg/ha

**Mikal Flash

4 kg/ha oz. 0,4 %

**Mikal Premium F

3 kg/ha

Mildicut

0,4 % oz. 4 l/ha

**Momentum F

4 kg/ha

**Momentum Trio

3 kg/ha

Moximate 725 WG

2,5 kg/ha (po zaključenem cvetenju do začetka dozorevanja - BBCH 71 do 79)

Moximate 725 WP

2,5 kg/ha (po zaključenem cvetenju do začetka dozorevanja - BBCH 71 do 79)

Moximate Plus

2,5 kg/ha (po zaključenem cvetenju do začetka dozorevanja - BBCH 71 do 79)

Nautile DG

2,4 kg/ha

Orvego

0,8 l/ha

Pergado C

4-5 kg/ha

Pergado D

1,4 l/ha

Pergado F

2-2,5 kg/ha oz. 0,2-0,25 %

Pergado MZ

2,5 kg/ha

Profiler

3 kg/ha oz. 0,3 %

Profilux

2 kg/ha

Revus

0,6 l/ha

Ridomil Gold Combi Pepite

2,5 kg/ha

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5 kg/ha oz. 0,25 %

Sfinga Extra WDG

1,5 kg/ha (od 53 do 75 po BBCH)

Tanos 50 WG

0,4 kg/ha

Twingo

3 kg/ha

Valis F

1,5 kg/ha

* Pripravek je priporočljivo uporabljati v obdobju od končanega cvetenja trte (BBCH 69) do začetka mehčanja jagod (BBCH 85).

**Priporoča se, da se sredstvo na isti površini uporabi najmanj dvakrat zaporedoma, boljši učinek pa se doseže, če se ga uporabi trikrat zaporedoma.

Če za zatiranje peronospore vinske trte uporabljamo sredstva z dotikalnim načinom delovanja je škropljenja potrebno obnavljati v razmiku, ki je naveden v navodilih pripravka oz. glede na količino padavin.

Seznam sredstev za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Antracol

0,2 % oz. 2 kg/ha

Antracol WG 70

0,2 % oz. 2 kg/ha

Daimyo F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 % oz. 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 % oz. 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 % oz. 2,4 kg/ha

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

Vinograde lahko škropite tudi s pripravkoma Cabrio Top v odmerku 2 kg/ha ali Universalis (poraba 2 l/ha), ki sta registrirana tudi za zatiranje oidija vinske trte.

V vinogradih moramo biti pozorni na pojav oidija vinske trte. Za zatiranja bolezni uporabite kontaktna ali sistemična sredstva:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ 10

0,0035 %

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Cosan

3-8 kg/ha

Cosavet DF

8 kg/ha

Cosinus

8 kg/ha

Crystal

0,2 l/ha

Custodia

0,525 l/ha (od začetka razvoja jagod dalje)

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5 - 0,6 l/ha

Kumulus DF

3-8 kg/ha

Kusabi 300 SC

0,3 l/ha

Luna Experience

0,5 l/ha

Mavita 250 EC

0,2 l/ha

Microthiol Special

3-8 kg/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Močljivo Žveplo Karsia DF

8 kg/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Pepelin WG

3-8 kg/ha

Pol-Sulphur 80 WG

4 kg/ha

Pol-Sulphur 80 WP

4 kg/ha

Pol-Sulphur 800 SC

4 l/ha

Postalon 90 SC

1 – 1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Symbiotica Fito - Tekoče Žveplo

0,4 l/ha

Symbiotica Fito - Granulirano Žveplo

4 kg/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,2-0,4 l/ha (71 - 79)

Tebusha 25% EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

Thiovit Jet

3-8 kg/ha

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vindex 80 WG

3-8 kg/ha

Vitisan

3 do 12 kg/ha (9 kg/ha)

Vivando

0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Črna grozdna gniloba (Guignardia bidwellii)

Vinograde, kjer se je v prejšnjih letih pojavljala črna grozdna gniloba je priporočljivo škropiti s spodnjimi pripravki:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Dynali

0,65 l/ha

Gett

2,5 kg/ha

Luna Experience

0,5 l/ha

Mavita 250 EC

0,2 l/ha

Pergado MZ

2,5 kg/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Siva plesen (Botryotinia fuckeliana)

Zgodnje sorte vinske trte so v fenofazi 75 po BBCH. V času zapiranja grozdov je priporočljivo škropiti proti sivi grozdni plesni. Za zatiranje omenjene bolezni so registrirani pripravki v spodnji razpredelnici:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

*Amylo-X

1,5 - 2,5 kg/ha

*Botector

400 g/ha

Cantus

1,2 kg/ha

Mythos

2,5 l/ha

Prolectus

1,2 kg/ha

Pyrus 400 sc

2 l/ha

Scala

2 l/ha

*Serenade Aso

8 l/ha (na trti za pridelavo namiznega grozdja)

Switch 62,5 WG

1 kg/ha oz. 0,1 %

**Teldor Plus

1-1,5 l/ha

Teldor SC 500

1,5 l/ha

*Uporaba pripravkov Amylo-X, Botector in Serenade ASO je dovoljena v ekološki pridelavi.

**Teldor Plus: Zaloge v uporabi do 2.7.2018.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!