Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo koruze

datum: 14.05.2018

Pleveli

Zaščita koruze pred pleveli po vzniku koruze in plevelov - 14.5.2018


Koruza je po dežju začela s pospešeno rastjo in ima v Vipavski dolini že 3 ali več listov. Pleveli so že vsi vzkalili in prav tako pospešeno rastejo.

Herbicide iz spodnjega seznama uporabljamo po vzniku koruze in plevelov, saj večina aktivnih snovi deluje kontaktno na zelene dele plevelov, le nekateri tudi preko tal (metaloklor,..). Priporočamo usmerjeno zatiranje plevelov po vzniku koruze in plevela glede na sestavo plevelne flore, saj lahko tako izberemo učinkovitejši herbicid. Pri uporabi herbicidov na osnovi nikosulfurona in rimosulfurona je za učinkovito zatiranje ambrozije in drugih širokolistnih plevelov potrebno dodati še enega od na ambrozijo in širokolistne plevele učinkovitih herbicidov.

Opozarjamo na natančno odmerjanje herbicidnih kombinacij oziroma kombiniranih herbicidov z več aktivnimi snovmi, saj lahko pri koruzah, ki so v stresu (zbita tla, prevroče ali prehladno,..),  pride do prehodnih fitotoksičnih reakcij.

 

Pred uporabo hebicidov natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo! Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov in morebitne na omejitve pri kolobarju.

 

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDO, KI JIH UPORABLJAMO  PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 3. 5. 2018

PRIPRAVEK

ODMEREK /ha

DELOVANJE NA,UPORABA

OPOMBE

BROMOTRIL 225 EC

bromoksinil oktanoat 32,75%

1 – 1,5 l/ha

pri fazi 2 – 4 liste koruze

za širokolistne semenske plevele

po vzniku posevka, za ambrozijo

 Zaloge v uporabi do 12.8.2019

 

AKRIS *

Dimetenamid 28%

+ terbutilazin 25%

3 l/ha

Od 2. do 6. Lista koruze

Za enoletne ozko in širokolistne plevele

 

 

CAMBIO *

Bentazon 32% + dikamba 9%

2 l/ha

lahko dodamo MOČILO

v fazi 2 – 7 listov, za širokolistne (enoletne in večletne) plevele

dobro deluje na slak in osat, za ambrozijo

BASAGRAN 480*, BASAGRAN

bentazon 48%

1,5 – 2 l/ha

V fazi 1 – 5 listov koruze

za širokolistne semenske

Ne deluje na slak

slabše na ambrozijo

HERBOCID

2,4-D DMA 55,9%

1 – 1,5 l/ha

pri fazi 2 – 4 liste koruze oz. 15- 20 cm

za širokolistne plevele, slak osat, za ambrozijo.

lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.

Zaloge v uporabi do 1.7.2018

 

ESTERON

2,4 D 2-EHE 90,5%

1 l/ha

pri fazi 4 – 6 list koruze

za širokolistne plevele, za ambrozijo

MUSTANG 306 SE 2,4-D 2-EHE 45,242%

 + florasulam 6,25%

0,5 – 0,6 l/ha

do 4 – 5 lista koruze, za širokolistne plevele, slak in osat, za ambrozijo

ELUMIS *

mezotrion –7,5% + Nikosulfuron –3%

Do 1,5 l/ha

Po vzniku od 2-8 listov koruze, za zatiranje

enoletnega širokolistnega in

ozkolistnega plevela. Datum veljavnosti 31.5.2018

 

LAUDIS

tembotrion 4,4 %

1,15 – 2,25 l/ha

Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze

V komb. s herbicidi proti travnim plevelom Omejitve pri kolobarju!

 

LAUDIS WG 30

tembotrion 20 %

0,25 – 0,5 kg/ha + močilo

Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze

V komb. s herbicidi proti travnim plevelom , Omejitve pri kolobarju!

 

LONTREL 100 *

Klorpiralid 10%

 

1 – 1,2 l/ha

 

za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista

 

 

osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak. Omejitve pri kolobarju

 

 

PEAK 75 WG

prosulfuron 75%

20 – 30 g/ha

+ močilo

širokolistni pleveli, slak, kislice in osat , za ambozijo

 

 

STARANE 2 ali

TOMIGAN 200 EC - fluroksipir 1-MHE 28,8 %

0,8 l/ha

v fazi 3 – 6 listov, za nekatere širokolistne plevele (kislice,robide)

Tudi slak , robido

NE na kraških območjih !

 STARANE 2 in TOMIGAN 200 EC:

Zaloge v uporabi do 18.5.2018

STARANE FORTE

Fluroksipir 33,3%

0,54 L/ha

V fazi 2-6 listov koruze

Za širokolistne plevele: plezajoča lakota, breskova dresen, navadna zvezdica, rogovilček, njivski slak.

Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika.

 

Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

TANDUS 200 EC 

fluroksipir 20% 

 

1 l/ha

v fazi 3 – 6 listov, za nekatere širokolistne plevele (kislice,robide)

Tudi slak

 

BANVEL 480 S *

Dikamba -48 %

0,6 l/ha

za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2 – 8 list koruze

 

dobro deluje na slak, za ambrozijo

 

KALIMBA, DICASH

 

Dikamba- 48 %

0,6 l/ha

Za zatiranje širokolistnega plevela

V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 – 5 lista koruze

 

Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28ºC, za ambrozijo

ARRAT *

Dikamba - 50 %

Tritosulfuron -25%

0,2 kg/ha

od 2 – 8 listov koruze

Za širokolistne plevele

Tudi na slak, za ambrozijo. Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha

ALISEO*

Nikosulfuron 30% + rimosulfuron-15%

70 g/ha

+ močilo Trend 90

Od 2. do 8. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne  ter širokolistne plevele

ALISEO PLUS *

Dikamba 60,52%+

Nikosulfuron 9,2%

+

Rimosulfuron2,3%

350 – 440 g/ha +

Močilo Trend 90 v 0,1%

Od 2. do 6. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne  ter širokolistne plevele. V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 3 ure ne sme deževati.

ARIGO

Mezotrion 36%

+ Nikosulfuron 12%

+ rimosulfuron 3%

330 g/ha

+ močilo Trend 90

v 0,1%

Od 2. do 8. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne  ter širokolistne plevele

Datum veljavnosti  31.5.2018

HARMONY 50 SX

tifensulfuron -metil 50%

22,5 g/ha

+ močilo

pri fazi 2 – 8 listov koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov

tudi za ščir in metlike.

 

EQUIP

Foramsulfuron- 2,25%

2 – 2,5 l/ha

Močilo je že dodano!

za travne in enoletne širokolistne plevele; v fazi 2 – 6 listov koruze

tudi za slak, osat, d.  sirek, pl. Pirnica, za ambrozijo.

         

 

MAISTER OD

Foramsulfuron- 3%

jodosulfuron.-metil natrij- 1%

 

1,5 l/ha

ozkolistni in širokolistni pleveli v

fazi 2 – 6 listov koruze

tudi za slak, za ambrozijo

TAROT 25 WG * rimisulfuron 25 %

40 – 60 g/ha

 + močilo

Od 2. do 8. lista koruze

 za travne plevele in nekatere širokolistne, divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon

 

MOTIVELL*  ali

SAMSON 4 SC* ali BANDERA *

Nikosulfuron – 4%

1 l/ha

za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba in za nekat. enoletne širokolistne plevele 3 – 8. list koruze

ne deluje na slak ,za ščir, slabše na ambrozijo

V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevele !

 

KELVIN* ali KELVIN OD*

Nikosulfuron – 4%       

1  1l/ha 

   za  travne in za nekatere enoletne

 širokolistne plevele,

 3 – 6. list koruze

NICOSH*  ali PRIMERO*

Nikosulfuron – 4%

1l/ha

za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele,

  3 – 6. list koruze

 

SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali  MOTIVELL EXTRA 6 OD*

Nikosulfuron – 6%

 

0,75 l/ha

 

Po vzniku od 2-8 listov koruze, za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči

 in za nekatere enoletne širokolistne plevele. Ne uporablja se jih v sladki koruzi

ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC*

 

Nikosulfuron – 24%

 

0,17 l/ha

Po vzniku od 2-8 listov koruze, selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze

za zatiranje ozkolistnega

in širokolistnega plevela

TALISMAN

Nikosulfuron – 4%

1,125 l/ha

za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele,    3 – 6. list koruze

 

CLIOPHAR 600 SL

Klopiralid 60%

 

0,16-0,2 l/ha

Za zatiranje širokolistnega plevela

V fazi od 2 do 5 listov koruze

Dobro zatira kamilico, osate

 

MONSOON ACTIVE

Foramsulfuron 3%

+ tienkarbazon-metil 1%

1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha

Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel

Mogoča deljena aplikacija

Uporaba v fazi od 2-6 list koruze

 

2 l/ha ali 1 + 1 l/ha

Divji sirek

OSORNO, TEMSA SC

Mezotrion 10%

1,5 l/ha

 

Uporaba v fazi od 2 do 8 listov na koruzi

Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevela, njivske vijolice, ambrozije, plezajoče lakote in nav. slakovec

 

OSORNO IN TEMSA SC datum veljavnosti 31.5.2018

CAPRENO

Tembotrion 34,5%

 + tienkarbazon-metil 6,8%

0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja Uporaba v fazi 2-6 listov koruz

Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec

S sredstvom se lahko tretira, ko so rastline suhe.

Sredstvo lahko uporabimo samo 1x v rastni dobi. Kolobarne omejitve !

NIKITA

Dikamba 31,5%

+ Mezotrion 15%

+ nikosulfron 10%

0,45 kg/ha

Po vzniku koruze v fazi, ko ima koruza razvitih od 2 do 9 listov

Enoletni ter večletni širokolistnega  in ozkolistni pleveli, za ambozijo

SPANDIS

Dikamba 40%

+ Nikosulfron 10%

+ prosulfron 4%

0,4 kg/ha

Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit

za ambozijo

Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

 

SEZNAM HRBICIDOV PO VZNIKU KORUZE 2018-2.pdf


Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.;Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.5.2018, MKGP, URSVHVVR