Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo koruze

datum: 07.05.2018

Pleveli

Zaščita koruze pred pleveli pred in tik po vzniku – 7.5.2018


V Vipavski dolini in drugod po Primorski koruza sedaj po dežju hitro kali in je v fazi vznika, pa do 3. lista. Čas je za zaščito pred pleveli, ki sedaj hitro kalijo. Koreninski pleveli so ponekod že večji, kar morate upoštevati pri izbiri herbicida.

Priporočamo usmerjeno zatiranje plevelov po vzniku koruze in plevela glede na sestavo plevelne flore, saj lahko tako izberemo učinkovitejši herbicid. Priporočljivo je s herbicidi ''kolobariti'', kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih zamenjajte s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi. Tako se izognemo razraščanju odpornih plevelov.

Pred uporabo hebicidov natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov in morebitne na omejitve pri kolobarju.

 

SEZNAM HERBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2018

 

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 3. 5. 2018

PRIPRAVEK

ODMEREK /ha

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

STOMP AQUA

Pendimetalin - 45,5%

3,3 l/ha

Pred vznikom in do 4. lista koruze in velikosti plevelov do 2 lista. Zatira travne plevele in nekat. širokolistne plevele

Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadelati !

ACTIVUS 40 WG

Pendimetalin - 40%

SHARPEN 40 SC

4 kg/ha

 

3 – 5 l/ha

Pred vznikom in takoj po vzniku koruze, Zatira travne in na nekatere širokolistne plevele

Ne smemo ga uporabiti v času vznika koruze, seme mora biti dobro pokrito

 

SHARPEN 33 EC

Pendimetalin - 33%

 

3,3 l/ha

po setvi, vendar pred vznikom koruze

Zatira enoletne ozkolistne in

širokolistne plevele

Slabo zatira slak

 

FRONTIER X2 *

dimetenamid - P -72 %

1 – 1,4 l/ha

Pred ali po vzniku koruze, pred vznikom plevelov !

 Zatira enoletne travne plevele, delno širokolistne (ščir),

Uporaba na lahkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana !

Boljši v kombinaciji.

DUAL GOLD 960 EC *

EFICA  960 SC* metolaklor-s - 96 %

1 – 1,5 l/ha pred vznikom

1– 1,3l/ha po vzniku

pred in po vzniku do 2. listov koruze; Zatira enoletne ozkolistne,delno širokolistne plevele

ni za kisla tla pod pH 5,2

Na VVO le po vzniku posevka

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC *

metolaklor-s -31,255+ terbutilazin -18,75%

4 – 4,5 l/ha

Pred in po vzniku do 2. lista koruze

 

Zatira travne in širokolistne plevele

ni za vodozbirna območja, oz. le po vzniku posevka. Učinkovito zatira ambrozijo.  

 KOBAN TX

Petoksamid -30% + terbutilazin- 18,75%

4 l/ha

Pred in po vzniku do 4. lista koruze

Zatira širokolistne in ozkolistne plevele

 

Slabo deluje na slak

Varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 10 m od meje brega voda 2. reda.

Kolobarne omejitve!

MERLIN FLEXX

Izoksaflutol - 24 %

0,3 l/ha –pred vznikom

0,4 l/ha po vzniku

Po vzniku do največ 3. lista koruze

Zatira enoletne širokolistne in nekatere enoletne ozkolistne plevele

seme mora

biti dobro pokrito

 

TERANO WG 62,5 *

Flufenacet- 60% + metosulam -2,5%

 

1 kg/ha

Po vzniku dodamo MOČILO!

 

Pred in po vzniku koruze do 3 listov

Zatira enoletne travne in nekatere širokolistne plevele

 

Dobro deluje na preslico, če je veliko travnih plevelov dodamo graminicid

Zaloge v uporabi do 22.6.2018

SUCCESSOR 600 PRO *, SUCCESSOR 600*

petoksamid- 60%

2 l/ha

pred in po vzniku koruze do 4. lista,

Zatira travne in širokolistne plevele

 

potrebna zadostna talna vlaga

LUMAX *

Mezotrion-3,75 %+metolaklor-s -37,5 % +terbutilazin -12,5

3 – 4 l/ha

Pred vznikom do največ 4. lista koruze! Zatira enoletne širokolistne in travne plevele

Pred vznikom izven VVO,  nižji odmerki na lahkih tleh. Učinkovito zatira ambrozijo.

ADENGO,
ADENGO 315 SC

Izoksaflutol-22,5%+ tienkarbazon metil-9%

0,44 l/ha

Pred ali po vzniku koruze do 3.lista koruze

Zatira enoletne široko in ozkolistne plevele

 

Zatira lobodo, metliko,dresni – ščavje,pasje zelišče, muhvič, kostrebo, srakonjo,..

CALLISTO 480 SC

mezotrion -48%

0,25– 0,3 l/ha pred vznikom

0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo

Pred in po vzniku do faze 8 listov pri koruzi,

za zatiranje širokolistnih plevelov

 

tudi za zatiranje navadne kostrebe, tudi preslice in ambrozije

CAMIX *

 

Mezotrion- 4%+

S-metaloclor- 40%

3,75 l/ha

(pri močni zapleveljenosti dodamo MOČILO)

Pred in po vzniku do faze 2. lista koruze.

Za zatiranje enoletnih travnih in širokolistnih plevelov

 

Varnostni pas ob vodah 1. in 2. reda je 20 m !

Zaloge v uporabi do 10.4.2019

BORDER 480 SC*

Mezotrion – 48%

0,3 L/ha pred vznikom

 

0,2-0,25 L/ha po vzniku + močilo

Po vzniku uporaba do faze 2 razvitih listov koruze.

Za zatiranje srhodlakavega ščira, plezajoča lakota, navadni slakovec in navadna kostreba.

Tretiranje največ 1x v rastni dobi. Ob stresu povzroči prehodne kloroze.

Zaloge v uporabi do 29.1.2019

 

SEZNAM HRBICIDOV PRED IN TIK PO VZNIKU KORUZE 2018 1.pdf


Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.;Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.5.2018, MKGP, URSVHVVR