Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo krompirja pred pleveli

datum: 20.04.2018

pleveli

Obvestilo za varstvo krompirja pred pleveli 20.4.2018

V nižinah Primorske je krompir že vzkalil, ostali pa ga v teh dneh še sadijo. Pleveli v krompirju tudi kalijo in kdor uporablja za zaščito herbicide, je sedaj čas za njihovo uporabo.

Zaščito krompirja proti plevelom izvajamo lahko takoj po saditvi pred vznikom krompirja, pa tudi po vzniku krompirja in plevelov.


SEZNAM HERBICIDOV IN DESIKANTOV V KROMPIRJU 2018

PRED VZNIKOM IN TIK PO VZNIKU KROMPIRJA

PRIPRAVEK

ODMEREK

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

K

STOMP AQUA*

pendimetalin

2,9 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekatere vrste širokolistnega plevela

Tretiramo pred vznikom

Seme mora biti dobro prekrito z zemljo. Snovi ni dovoljeno uporabljati v tleh, ki imajo organske mase nad 6%
 

ČU

ACTIVUS 40 WG*

Pendimetalin

5,0 kg/ha

Za enoletne ozkolistne in nekatere širokolistne plevele

Tretiramo pred vznikom krompirja

Varnostni pas  40 m od voda 1. in 2. Reda

Zaloge v prodaji: 12.8.2018

ČU

SHARPEN 33 EC*

pendimetalin

3,0-5,0 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov

Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda.

Ne tretira se posevka,ki je v stresu.

Slabo zatira slak.

 

ČU

SHARPEN 40 SC*

pendimetalin

2,5-4,0 l/ha

 

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov

Slabo zatira slak.

Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda.

 

ČU

STALLION SYNC TEC*

Klomazon + pendimetalin

3,0 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pirnice

Tretiramo pred vznikom, najpozneje 7 dni pred vznikom

Seme mora biti dobro pokrito z zemljo.

Ne sme se uporabljati v semenskem krompirju. Varnostni pas 20 m ob vodah 1. in 2. reda.

ČU

METRIC*

Klomazon + metribuzin

1,5 l/ha

Srakonja, pasje zelišče

Uporabljamo pred vznikom.

Ne smemo uporabljati na tleh, kjer je več kot 10% organske snovi

ČU

1,0 l/ha

Za zatiranje ostalih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov

SENCOR SC 600*

metribuzin

0,75 l/ha

Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli

Po sajenju

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

42 dni

BUZZIN*

Metribuzin

 

0,75 kg/ha

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekatere vrste ozkolistnega plevela

Tik pred vznikom

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5m od voda 2. reda

ČU

PLATEEN WG 41,5 *

Flufenacet + metribuzin

2,0 – 2,5 kg/ha

Za enoletne ozkolistne in širokolistne plevele

Pred vznikom krompirja

Varnosti pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

ČU

BOXER*

Prosulfokarb

5,0 l/ha

Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela

Tik pred vznikom

Ne obdelujemo zemlje, dokler krompir ne vznikne

 

ČU

PROMAN

Metobromuron 50%

3,0 l/ha

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Zmanjšuje zapleveljenost z enoletnimi širokolistnimi pleveli – srhkodlakavi ščir

Tretiramo samo pozne in srednje pozne sorte.
Tretiranega krompirja ne smemo uporabljati za krmo živali!

ČU

PO VZNIKU KROMPIRJA

PRIPRAVEK

ODMEREK

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

K

SENCOR SC 600 *

metribuzin

0,15 l/ha

Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli

V fazi 2 razvitih listov krompirja

V primeru naknadnega vznika plevela se ponovno tretira (razmak 10-14 dni)

 

42 dni

TAROT 25 WG*

rimsulfuron

40,0 g/ha + močilo

Za zatiranje širokolistnega ter enoletnega ozkolistnega plevela razen navadne kostrebe

Zatiramo v fazi od 3 listov do najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst.

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda.

ČU

50,0g/ha + močilo

Za zatiranje širokolistnega in enoletnega ozkolistnega plevela vključno z navadno kostrebo ter večletnega ozkolistnega plevela

BASAGRAN,

BASAGRAN 480*

Bentazon

1,5-2,0 l/ha

Za zatiranje eno – in večlet. širokolistnega plevela. Uporabljamo, ko je krompir visok največ 10 cm

Za dobro delovanje je potrebno omočiti liste in steblo

42 dni

 

 

 

GRAMINICIDI – HERBICIDI PROTI TRAVNIM PLEVELOM

ZETROLA,

AGIL 100 EC*

Propakvizafop

0,75 – 1,5 l/ha

Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov

V fazi od 3 lista do faze popolne razraščenosti krompirja

 

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda  in 5 m od voda 2. Reda

V zgodnjem krompirju uporaba ni dovoljena!

30 dni

FOCUS ULTRA*

Cikloksidim

 

 

 

2,0 l/ha ali 1,0 l/ha + 1,0 l/ha močila

Enoletni ozkolistni pleveli in samosevna žita

Tretiramo v fazi od 2 do 9 listov krompirja

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

56 dni

 

 

 

 

4,0 l/ha ali 2,0 l/ha + 2,0' l/ha močila

Večletni ozkolistni pleveli

TARGA SUPER *

Kvizalopof p-etil

1,2 l/ha

Enoletni ozkolistni pleveli

Tretiranje enoletnih ozkolistnih plevelov od 2 pravih listov do konca razraščanja.

45 dni

2,0 l/ha

Plazeča pirnica

Tretiranje v razvojni fazi od štirih do šestih listov.

FUSILADE FORTE *

Fluazifop-p-butil-

0,8 l/ha

Enoletni ozkolistni plevel

 

Uporabljamo po vzniku

Varnostni pas 20 m od voda

Datum veljavnosti 31.12.2018.

90 dni

1,3 l/ha (s predhodno obdelavo tal)

Večletni ozkolistni plevel

1,5 l/ha

Večletni ozkolistni plevel

K – karenca, ČU – zagotovljena s časom uporabe. Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2018,MKGP,URSVHVVR

 

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !  

 

Pridelovalce zgodnjega krompirja opozarjamo, da imajo graminicidi (herbicidi za zatiranje travnih plevelov) dolgo karenco ali pa niso dovoljeni v zgodnjem krompirju (Agil in Zetrola).

 


Anka Poženel, svetovalka specialistka za poljedelstvo

SEZNAM HERBICIDOV V KROMPIRJU 2018.pdf