Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Redčenje sadnega drevja

datum: 18.04.2018

Vabimo vas na delavnico o redčenju sadnega drevja, ki bo v petek, 20.04.2018 ob 15.30 uri v sadovnjaku Poplašen Maksa na Tatrah. V tehnologiji pridelave jablan je uravnavanje pridelka z redčenjem cvetja in plodičev jablan zelo pomemben pomotehnični ukrep za redno rodnost v nasadih.

S tem ukrepom se  v veliki meri določa količina in kakovost letnega pridelka. Vsakoletni pridelek pa vpliva tudi na pridelek jabolk v naslednjem letu. S pravočasno odstranitvijo preobilnega cvetnega oz. rodnega nastavka jablan se poveča delež pridelka jabolk prve kakovosti. Boljši so barva in okus jabolk ter povprečna masa plodov.

Redčenje mora biti prilagojeno starosti nasada, sorti, podlagi, rezi, gnojenju, oceni cvetnega nastavka, vremenskim razmeram in tudi mikrolokaciji.

                    Vabimo vas na delavnico o redčenju sadnega drevja
v petek, 20.04.2018 ob 15.30 uri v sadovnjaku Poplašen Maksa na Tatrah.

Na delavnici bomo svetovali glede redčenja v intenzivnih nasadih jabolk.

Srečanje bo vodila specialistka za sadjarstvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, Irena Vrhovnik.