Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvezna izobraževanja iz PRP 2014 - 2020

datum: 01.12.2017

Z namenom, da bi vam omogočili čim boljši pregled nad posameznimi izobraževanji iz PRP, smo na naši spletni strani nadgradili rubriko Koledar dogodkov in izobraževanj. Pod sklopom "Obvezna izobraževanja iz PRP" lahko sedaj spremljate vse termine in lokacije usposabljanj, ki jih Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v decembru 2017 in januarju 2018 organizira na območju zahodne Slovenije.

Za boljšo preglednost in tehnični prikaz vseh terminov, lokacij in vsebin posameznih usposabljanj, smo Izobraževanja razvrstili po posameznih ukrepih:

"Obvezna izobraževanja iz PRP"

 • Ukrep dobrobit živali na področju govedoreje
 • Ukrep ekološko kmetovanje
 • Ukrep dobrobit živali na področju drobnice
 • Ukrep kmetijsko - okoljska - podnebna  plačila

Pri vsakem ukrepu najdete tudi ustrezno gradivo ter seznam terminov in lokacij tudi ostalih usposabljanj, ki se izvajajo na območju celotne Slovenije.

Za dodatne informacije se lahko obrnete po pomoč na naši

INFO točki za razpise PRP 2014 – 2020

 • Darja Zadnik
  svetovalka specialistka za razvoj podeželja
  t: 05 726 58 17
  m: 031 666 142
  e: darja.zadnik@go.kgzs.si

 

PRP