Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ekološka pridelava poljščin

datum: 28.11.2017

Tehnološka navodila za EKOLOŠKO PRIDELAVO POLJŠČIN so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. Obstajajo splošna načela, po katerih lahko vsak pridelovalec poleg obvezne certifikacije in trženjskega programa pridelave gospodari z naravno dobrino na njemu lasten in lokalno prilagojen način. Pri tem lahko upošteva tudi tradicijo in dodaja nova spoznanja v nenehno spreminjajočem se okolju.

TEMELJNA NAČELA EKOLOŠKE PRIDELAVE POLJŠČIN

Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. V uvodu je glede načel pridelovanja treba podati nekaj pojasnil. Obstajajo splošna načela, po katerih lahko vsak pridelovalec poleg obvezne certifikacije in trženjskega programa pridelave gospodari z naravno dobrino na njemu lasten in lokalno prilagojen način. Pri tem lahko upošteva tudi tradicijo in dodaja nova spoznanja v nenehno spreminjajočem se okolju.

Nikakor pa to ne pomeni, da je ekološko kmetovanje vračanje v pradavnino, ampak bi moralo biti vir najsodobnejših etično sprejemljivih tehnoloških rešitev. Takšen pristop daje kolektivno moč za splošni razvoj ekološkega pridelovanja in nudi posamezniku možnost, živeti dostojno s prvinskim čutenjem in biti kanček v mozaiku naravne celote. Predvsem pa je namen, da v širšem kontekstu s kmetovanjem dodatno ne obremenjuje okolja in hrane s sintetskimi kemičnimi sredstvi in transgenimi organizmi.

Ekološka pridelava je življenjski slog in hkrati konkurenčni način strokovne pridelave živeža. Ekološka kmetijstvo je del evropske skupne politike in urejeno z uredbami Sveta Evrope, in sicer ES 834 iz leta 2007 (o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ES 889 iz leta 2008 (pravila za izvajanje) in ES 1235 iz leta 2008 (uvoz iz tretjih držav). V Sloveniji ekološko kmetijstvo in s tem pridelavo ureja Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil (UL 8, 2014).

Več si preberite v Tehnoloških navodilih EKOLOSKA-PRIDELAVA-POLJSCINE.pdf