Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 03.10.2017

Oljčna muha

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 03. oktober 2017

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre obveščamo, da v večini oljčnikov na feromonskih vabah opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Na območjih Goriških Brd, Vipavske doline in Goriškega Krasa je ulov zelo maloštevilen oziroma muha ni prisotna.  Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2017 (02.10.2017).

Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih kjer je muha številčnejše  prisotna  po padavinah še zadnjič obnovijo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko  uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel  v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvi na osnovi fosmeta Spada 200 EC  v odmerku 2,5 l/ha ali Imidan  50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeni sredstvi  lahko uporabimo le 1x letno.

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC

7

Spada 200 EC, Imidan 50WG

28

Perfekthion

35

 

Pripravil: Matjaž Jančar