Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in sliv

datum: 03.10.2017

Breskov rak in ožig breskove skorje

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 3. oktober 2017

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN SLIV

Smoljenje in sušenje vej je lahko pokazatelj okužbe z breskovim rakom ali ožigom breskove skorje.

Za zatiranje omenjenih bolezni je v jesenskem času priporočljivo škropljenje nasadov s sredstvom TOPSIN-M v največjem dovoljenem odmerku 1,7 kg/ha pri porabi vode 1000 l/ha. Z omenjenim pripravkom pripomoremo tudi k manjšemu okužbenemu potencialu s sadnimi gnilobami. Da bi v prihodnjem letu zmanjšali možnost pojava sadnih gnilob je priporočljivo odstraniti ostanke sadežev (suhe mumije).

Pri uporabi v sadovnjakih je zaradi zaščite vodnih organizmov potrebno upoštevati varnostni pas, ki znaša 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

Za zatiranje breskovega raka in ožiga breskove skorje se lahko uporabi tudi pripravek DELAN 700 WG. Škropi se z odmerkom 0,75 kg/ha ob priporočeni porabi vode 200 do 1000 l/ha.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

VR-smoljenje-breskev3-1  VR-smoljenje.-breskev2-1