Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 12.05.2017

Škrlup, jablanova pepelovka

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 12. maj 2017

Hruške in jablane

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja plodov (BBCH 72). Plodovi hrušk dosegajo debelino 20 mm, plodovi jablan v povprečju 15 mm. Pri zgodnjih sortah že začenja sekundarno odpadanje plodičev.

Škrlup

V zadnjem tednu je na Primorskem padlo od 20 do 50 mm padavin. Največ zopet na Tolminskem, najmanj pa Brkinih in na Krasu. Na Tolminskem ter v Vipavski dolini so bili v tem obdobju dvakrat izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom (ponedeljek in četrtek), v Brkinih samo enkrat (ponedeljek). Ob zadnjih padavinah smo na objektnih stekelcih zabeležili zelo veliko število askospor.
Nestanovitno vreme z občasnimi padavinami se bo nadaljevalo tudi konec tedna, zato obstaja velika nevarnost za okužbe s škrlupom. Strategija varstva nasadov ostaja nespremenjena. Nasade jablan in hrušk je potrebno redno škropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi. Škropljenje opravimo tik pred napovedanimi padavinami.
Uporabo sistemičnih fungicidov svetujemo le v primeru dolgotrajnih in obilnih padavin, ko padavine trajajo več kot 4 dni (96 ur) in pade več kot več kot 20 mm dežja. V takem primeru svetujemo, da takoj ko vremenske razmere dopuščajo opravite škropljenje s kombinacijo sistemičnega in kontaktnega fungicida.
V nasadih jablan lahko naslednje pripravke: Score 250 EC, Difcore 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 l/ha, Duaxo koncentrat v odmerku 3,3 l/ha ali Indar 5 EW v odmerku 0,9 l/ha, katerim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. V nasadih hrušk pa pripravka Score 250 EC v odmerku 0,2 l/ha in Duaxo koncentrat v odmerku 3,3 l/ha v kombinaciji s kontaktnim fungicidom. Kontaktni fungicidi:

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov:
Luna experience v odmerku 0,75 l/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato WG v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke ter jih odstraniti iz nasada.

Pripravila: Mojca Rot