Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvezna usposabljanja za upravičence ukrepa DOBROBIT ŽIVALI na področju govedoreje

datum: 02.10.2017

Upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 (ukrep DŽ), vabimo na obvezno usposabljanje za potrebe izvajanja navedenega ukrepa. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo v oktobru in novembru organiziral usposabljanja na območju zahodne Slovenije.

Vključeni v ukrep se morate 4-urnega usposabljanja udeležiti vsako leto, letos je potrebno usposabljanje opraviti do 15.12.2017.

Udeležence bomo na usposabljanjih seznanili z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali z namenom, da boste lažje in z manj napakami izvajali ukrep Dobrobit živali. Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah.

Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014 - 2020.

Vsebina usposabljanj

  1. predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ na področju govedoreje;
  2. pašništvo;
  3. preventiva in zdravstveno varstvo goveda.

Vsebina usposabljanj za leto 2017 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Usposabljanja so za udeležence obvezna in brezplačna.

 

Seznam usposabljanj na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in ostale informacije

2017-GRADIVO-DZ-govedoreja.pdf

Za dodatne informacije lahko pokličete na

T: 05 335 12 12

T: 05 335 12 08