Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu solate

datum: 16.05.2017

Obvestilo za varstvo pri pridelavi zelenjave z dne 16. maj 2017

Solatna plesen (Bremia lactucae)

Zaradi ugodnih vremenskih pogojev obstaja možnost pojava solatne plesni. Bolezen napada mlade rastline gojene na prostem kot tiste, ki se pridelujejo v zavarovanih prostorih. Solatna plesen se pojavlja zlasti v pregostih in preveč gnojenih posevkih.

Razvoj bolezni na solati se lahko prepreči z uporabo naslednjih pripravkov:

Ime sredstva Odmerek Karenca (dni)
Cuprablau Z 35 WG 15 g/100 m2 7
Enervin 20 g/100 m2 7
Gett 25 g/100 m2 21
Infinito 16 ml/100 m2 14
Ortiva 10 ml/100 m2 14
Pergado MZ 25 g/100 m2 21
Polyram DF 12 g/100 m2 21
Previcur Energy 25 ml/100 m2 21
Revus 6 ml/100 m2 7
Ridomil Gold MZ Pepite 19 - 25 g/100 m2 21

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Pojav solatne plesni se prepreči predvsem z izvajanjem različnih agrotehničnih ukrepov kot so uravnoteženo gnojenje z dušikom, dodatno zračenje rastlinjakov in zmerno namakanje posevka. Bolezen omejujemo tudi z ustreznim kolobarjem (vsaj štiri letni) in primerno gostoto setve. Na površini 1 m2 naj ne bi bilo posajenih več kot 9 rastlin. Dodatno je potrebno odstranjevati obolele dele rastlin in po spravilu zaoravati ostanke, ki predstavljajo vir nadaljnjih okužb.