Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu kumar, bučk in paradižnika v zavarovanih prostorih

datum: 09.05.2017

Obvestila za varstvo pri pridelavi zelenjave z dne 9. maj 2017

Tobakov resar (Thrips tabaci), cvetlični resar (Frankliniella occidentalis)

Na plodovkah, ki se pridelujejo v zavarovanih prostorih že opažamo poškodbe, ki jih povzročajo resarji. Poleg poškodb na rastlinah so resarji tudi prenašalci nekaterih virusov kot je virus pegavosti in uvelosti paradižnika (TSWV). Številčnost populacije spremljamo z uporabo modrih lepljivih plošč katere postavimo na višino 20 cm nad gojenimi rastlinami. Prehod populacije resarjev v zavarovan prostor lahko omejimo tudi z uporabo protiinsektnih mrež katere pritrdimo na stranice rastlinjakov.

Resarje v zavarovanih prostorih zatiramo s spodaj navedenimi sredstvi:

Ime sredstva Odmerek ali koncentracija Karenca (dni) Dovoljena uporaba na
Kohinor SL 200 0,05 - 0,075 % 7 paradižniku
Vertimec PRO 12 ml/100 m2 3 bučkah, kumarah in paradižniku

Pripravki za zatiranje resarjev, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi (pridelava v zavarovanih prostorih):

Ime sredstva Odmerek ali koncentracija Karenca (dni) Dovoljena uporaba na
Biotip Floral 0,2 % oz. 16 ml/100 m2 3 kumarah in paradižniku
Naturalis 15 ml/100 m2 / bučkah, kumarah in paradižniku
*Neemazal – T/S 20-25-30 ml/100 m2 3 bučkah, kumarah in paradižniku

*Količina odmerka odvisna od višine pridelovalne rastline.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Biotično zatiranje resarjev

Populacijo resarjev lahko omejimo tudi z uporabo sredstev za biotično varstvo rastlin. Za zatiranje jajčec in ličink prve levitvene faze resarjev se priporoča uporabo pripravkov na osnovi plenilskih pršic (Neoseiulus cucumeris) THRIPEX in THRIPEX-PLUS. Ličinke cvetličnega resarja zatirajo tudi entomopatogene ogorčice. Slednje so v spodnjih pripravkih:

  • Nemasys (Steinernema feltiae)
  • Nemasys GROW YOUR OWN (Steinernema carpocapsae in Steinernema feltiae)
  • Nemaplus (Steinernema feltiae)

Rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum)

Na plodovkah v zavarovanih prostorih se pojavlja tudi rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum). Poleg poškodb na listih rastlinjakov ščitkar oddaja medeno roso, ki pripomore k razvoju gliv sajavosti. Populacijo se spremlja z uporabo rumenih lepljivih plošč, katere se postavi 20 cm nad gojenimi rastlinami.

Škodljivca v zavarovanih prostorih zatiramo s spodnjimi pripravki:

Ime sredstva Odmerek ali koncentracija Karenca (dni) Dovoljena uporaba na
Chess 50 WG 4 - 6 g/100 m2 3 kumarah in paradižniku
Kohinor SL 200 0,05 - 0,075 % 7 paradižniku
*Confidor 70 WG 14 g/1000 rastlin 3 bučkah, kumarah in paradižniku
Harpun največji odmerek 11,25 ml/100 m2 3 kumarah in paradižniku

*Sredstvo se doda vodi za kapljično namakanje.

Pripravki za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi (pridelava v zavarovanih prostorih):

Ime sredstva Odmerek ali koncentracija Karenca (dni) Dovoljena uporaba na
Biotip Floral 0,2 % oz. 16 ml/100 m2 3 kumarah in paradižniku
Naturalis 15 ml/100 m2 / bučkah, kumarah in paradižniku

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Biotično zatiranje ščitkarjev

Populacijo ščitkarjev lahko omejimo tudi z uporabo sredstev za biotično varstvo rastlin. Za zatiranje ličink ščitkarjev se lahko uporabi pripravek EN-STRIP (Encarsia formosa) ali MIRICAL (Macrolophus pygmaeus).