Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pavje oko in oljkova siva pegavost

datum: 11.05.2017

Oljkarje, katerih oljčnike je močno prizadela glivična bolezen pavje oko ali oljkova siva pegavost, obveščamo, da naj prizadeta drevesa pred pričetkom cvetenja še enkrat poškropijo s fungicidom. Pri tem lahko uporabijo naslednje pripravke:

AKTIVNA SNOV FFS ODMEREK
bakrov oksiklorid Cuprablau-Z 35 WP 2 kg/ha
bakrov oksiklorid Cuprablau Z 50 WP 1,4 kg/ha
bakrov oksiklorid Cuprablau Z ultra WP 1,8 kg/ha
bakrov oksid Nordox 75 WG 1,25 kg/ha
folpet Folpan 50 SC 3,2 l/ha
dodin Syllit 400 SC 2,25 l/ha
tebukonazol + trifloksistrobin Nativo 75 WG 0,25 kg/ha
difenkonazol Score 250 EC 0,5 l/ha

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Glavni znaki oljkove sive pegavosti so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).

Bakreni pripravki delujejo proti obema boleznima, sočasno razkužijo pri rezi nastale rane in ovirajo razvoj bakterije, povzročiteljice oljkovega raka.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar