Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljčna muha

datum: 14.09.2016

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo na feromonskih vabah opazili številčnejšo prisotnost oljčne muhe.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016. (12.09.2016)

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe priporočamo obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4 x , Perfekthion pa le 1 x. Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj.
V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2 x na leto.
Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Spada 200 EC v odmerku 2,5 l/ha. Uporabimo ga lahko enkrat letno.

V posameznih oljčnikih na območju Strunjana, Izole in Krkavč smo pri pregledu poškodovanosti plodov zaradi oljčne muhe opazili, da aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci, ličinkami prvega in drugega razvojnega stadija).
V kolikor je tudi v vašem oljčniku presežen prag škodljivosti priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk. Pri tem lahko uporabimo Perfekthion v odmerku 1,2 l/ha. Letno je dovoljeno le eno kurativno škropljenje. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti (pomulčiti ali pokositi) plevel pred cvetenjem.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo Karenca dni
GF 120 7
Naturalis ni potrebna
Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC 7
Spada 200 EC 28
Perfekthion 35

Pripravil: Matjaž Jančar