Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo poljščin

datum: 22.05.2017

OBVESTILO O VARSTVU POLJŠČIN - krompirjeva plesen, črna listna pegavost krompirja, koloradski hrošč

Varstvo poljščin

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri pridelovanju poljščin z dne 22.5. 2017

VARSTVO KROMPIRJA

VARSTVO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophtora infestans de Bary)

V Vipavski dolini in v Slovenski Istri ter povsod v toplejših območjih, kjer je krompir že večji in je že strnil vrste, so nastali po otoplitvi in dežju odlični pogoji za širjenje krompirjeve plesni. V ostalih višjih hladnejših območjih Primorske, kjer so nasadi krompirja komaj vznikli ali še nerazrasli je nevarnost za razvoj krompirjeve plesni majhna.

Za začetno zaščito manj bujnih posevkov lahko uporabimo enega izmed BAKRENIH PRIPRAVKOV ali drugih dotikalnih fungicidov (npr. ANTRACOL, DITHANE M 45,..).
Priporočamo, da v nižinah bujne nasade krompirja zaščitite s sredstvi z lokalno sistemičnim delovanjem (npr. ACROBAT, ANTRACOL COMBI,…) - glej tabelo.

Bakrena sredstva in pripravki na osnovi mankozeba in propineba učinkujejo tudi proti črni listni pegavosti krompirja (Alternaria solani), ki se pojavlja na listih pri občutljivejših sortah v toplejšem in suhem vremenu.

Za ekološko zaščito krompirja lahko uporabimo enega od dovoljenih BAKRENIH PRIPRAVKOV, ki so navedeni v »Katalogu sredstev za ekološko kmetijstvo«.

V primeru, če po škropljenju z dotikalnimi fungicidi pade več kot 25 mm dežja, je potrebno škropljenje ponoviti, saj dež izpere škropivo iz listov. Škropljenja ponavljamo v skladu z navodili za uporabo FFS. Priporočamo, da sredstva s sistemičnim in polsistemičnim delovanjem menjujete, da se izognete pojavu odpornosti!

VARSTVO PRED KOLORADSKIM HROŠČEM (Leptinotarsa decemlineata)

V nižinah Primorske smo že opazili prve ličinke koloradskega hrošča, v višjih predelih pa se še niso izlegle. Krompirišča dnevno pregledujemo, da bomo pravočasno ugotovili morebitno namnožitev ličink. Zatiramo jih po posameznih grmih ali po celotni površini, če je v poprečju več kot 10 majhnih ličink na več kot 20 % grmov. Na insekticide so najbolj občutljive ličinke v prvih razvojnih stadijih.
Registrirani insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča so navedena v preglednici, kjer so označeni tudi naravni insekticidi, dovoljeni za uporabo v ekološkem kmetovanju. Pri uporabi naravnih insekticidov je za dobro učinkovitost potrebno škropljenje ličink takoj, ko se izležejo.

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte priporočene odmerke in opozorila o varstvu čebel in voda!
Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.