Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Novost v Agroživilskem laboratoriju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

datum: 19.09.2023

V Agroživilskem laboratoriju stopamo v korak z zahtevami trga alkoholnih pijač in vina. S ponosom vam predstavljamo nove inovativne aparature v našem laboratoriju. V veselje nam je oznaniti, da smo z novo opremo razširili obseg naše akreditirane dejavnosti analitike vina:

 

  • NOVO: Sistem Anton Paar z digitalnim gostotomerom DMA 4501 in Alcolyzer 3001: Določanje specifične teže pri 20ºC z elektronsko denzimetrijo s frekvenčnim oscilatorjem, določanje volumskega deleža alkohola z NIR in določanje skupnega suhega ekstrakta v vinu z računsko metodo
     
  • NOVO: Aparatura Oenolab encimatski analizator OE-300: Določanje glukoze in fruktoze v vinu z encimsko metodo
     


KGZS – Zavod GO, Agroživilski laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-027 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Podrobnosti najdete v prilogi k akreditacijski listini LP-027, ki je dostopna v spremni pisarni laboratorija in na spletni strani Slovenske akreditacije https://www.slo-akreditacija.si/. Akreditirana dejavnost je omejena na analitiko vina. Akreditacija pomeni nam in našim odjemalcem mednarodno priznano potrditev kakovosti naše dejavnosti. To priznanje ne velja le doma, temveč tudi zunaj naših meja, kar nam vsem zagotavlja popolno zaupanje v zanesljivost in verodostojnost naših laboratorijskih rezultatov.


PREDNOSTI, KI JIH NOVOSTI PRINAŠAJO

ANTON PAAR SISTEM DMA 4501 + ALCOLYZER 3001: merjenje specifične teže, skupnega ekstrakta in alkohola

Anton Paar je sinonim za zanesljive merilne naprave nove generacije gostotomerov. Omogoča izjemno natančne meritve gostote alkoholnih pijač. Deluje po metodi elektronske denzimetrije s frekvenčnim oscilatorjem, katere prednosti so izjemna natančnost, občutljivost in univerzalna uporabnost tako v analitiki alkoholnih kot tudi brezalkoholnih pijač.

DMA 4501 je povezan z Alcolyzer 3001 analizatorjem alkohola, ki deluje po principu bližnje infrardeče spektrometrije. Sistem na podlagi specifične teže in alkohola hitro in natančno računsko določi skupni ekstrakt tudi najslajšim vinom. Ta podatek je za laboratorij in naše odjemalce izjemno pomemben, saj je skupni ekstrakt eden ključnih parametrov za uvršanje vin v kakovostne razrede.

Poleg analize vin oprema omogoča določanje gostote, ekstrakta in alkohola tudi žganim pijačam, ciderjem in pivom.

OENOLAB ENCIMATSKI ANALIZATOR OE-300: merjenje glukoze, fruktoze

Oenolab encimatski analizator OE-300 je napredna laboratorijska oprema, ki uporablja specifične encime, ki reagirajo z glukozo in fruktozo v vzorcu in povzročijo kemijske spremembe, ki so nato merljive prek spektrofotometrije. Prednost aparature je predvsem zanesljivo merjenje ne le običajnih temveč tudi najnižjih in najvišjih koncentracij glukoze in fruktoze. Oprema ni omejena samo na analizo glukoze in fruktoze. S pravilnim izborom encimskih kompletov lahko izvajamo analize številnih drugih spojin, vključno s saharozo, organskimi kislinami, glicerolom, acetaldehidom, fenolnimi spojinami ipd.