Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 13.09.2022

Oljčna muha, pavje oko

Na celotnem območju pridelave oljk opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov opažamo tudi povečano poškodovanost plodov in sicer predvsem z jajčeci in ličinkami L1 stadija. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarjem priporočamo, obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo po delu krošnje in sicer na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 2x letno (datum veljavnosti registracije do 1.5.2022, uporaba zalog do 1.11.2022).

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 8% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepamo lahko s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Imidan 50 WG

28

Mospilan 20SG

28

 

V kolikor še niste izvedli preventivnega škropljenja proti pavjemu očesu lahko tega izvedete istočasno s kurativnim škropljenjem proti oljčni muhi.

Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 35 WG v odmerku 1,6 - 2 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Poleg bakrovih pripravkov lahko v sklopu ekološke pridelave oljk proti pavjemu očesu uporabimo tudi biološka pripravka na osnovi bakterije Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO v odmerku 8 l/ha ali Taegro v odmerku 0,185 do 0,37 kg/ha.

Glavni bolezenski znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih. Na bolezen sta posebno občutljivi sorti Istrska belica in Oblica.

AKTIVNA SNOV

FFS

ODMEREK

KARENCA

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksid

- Bacillus amyloliquefaciens

- Bacillus amyloliquefaciens

Cuprablau-Z 35 WG

Cuprablau-Z 35 WP

Nordox 75 WG

Serenade ASO

 

Taegro

 

1.6-2 kg/ha

2 kg/ha

1,25 kg/ha

8 l/ha

 

0,185-0,37 kg/ha

14 dni

14 dni

14 dni

Ni potrebna

 

1 dan

 

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!