Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS objavilo 3. JR za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

datum: 21.10.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je objavilo 3. JR za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območja z naravnimi ali drugimi omejitvami (OMD). Z Javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi.

Več v video prispevku na povezavi: