Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 15.09.2021

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka

V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah še vedno opažamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Večjo prisotnost škodljivke lahko pričakujemo v naslednjem tednu v primeru uresničitve vremenske napovedi o pojavu padavin. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Trenutno oljkarjem na območjih kjer se muha številčnejše pojavlja (3 oziroma več muh/vabo na teden), priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.   

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V primeru obilnejših padavin (nad 10 mm) priporočamo ponovitev ukrepanja zaradi izpiranja zastrupljene vabe oziroma sredstva na osnovi entomopatogenih gliv.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so ti bolj izpostavljeni napadu škodljivke. Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih redno spremljajo prisotnost škodljivke in napadenost plodov, ter po potrebi ukrepajo.

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

 

Na vabah z agregacijskimi feromoni opažamo povečan ulov stenic marmorirane smrdljivke. Kljub številčnemu ulovu večje škode na plodovih oljk ne opažamo. Stransko delovanje na stenice marmorirane smrdljivke ima tudi pripravek na osnovi deltametrina (Decis 2,5 EC), ki je registriran za zatiranje oljčne muhe in ima kratko karenco. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno v oljčnikih ukrepati največ 2x na leto.  

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!