Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Napotki za varstvo jablan in hrušk

datum: 03.06.2021

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73).

Napotki za varstvo sadnega drevja z dne 03. junij 2021

Hruške in jablane:

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73).

Škrlup

Obdobje primarnih okužb se je zaključilo,  kljub temu je potrebno nadaljevati z izvajanjem rednih škropljenji proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in  zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Merplus,  Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC. Uporabo naštetih pripravkov svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov.  Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Fungicidi za zatiranje škrlupa:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

                2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Merplus

2 L/ha

2L/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Alcoban

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 3 - 5 kg/ha. Pred škropljenjem je priporočljivo porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Jabolčni zavijač

V večjem delu Primorske v zadnjem tednu beležimo visoke ulove jabolčnega zavijača. Zaradi toplega vremena prihaja do odlaganja jajčec, zato je zdaj optimalen čas za uporabo pripravkov kot sta Insegar 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha ali  Harpun v odmerku 1L/ha, ki delujeta na jajčeca (ovicidno). Na toplejših območjih v Vipavski dolini lahko uporabite tudi pripravek Coragen v odmerku 0,27 L/ha ali  Mimic v odmerku 0,9 -1,0 L/ha.

Marmorirana smrdljivka

V nasadih jablan v spodnji Vipavski dolini opažamo velike populacije marmorirane smrdljivke. Odrasle stenice se dopolnilno na poganjkih in plodičih, pri čemer povzročajo poškodbe in deformacije plodov. Začenja se je obdobje paritve, v naslednjih dneh pričakujemo prva odložena jajčna legla. Z namenom zmanjševanja populacije marmorirane svetujemo, da v nasadih kjer opažate velike populacije stenic, opravite škropljenje z insekticidi. V ta namen lahko uporabite pripravek Mospilan v 0,05 % konc. (najvišji odmerek ne sme preseči 0,5 kg sredstva/ha).

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Jabolčni zavijač - feromonska vaba

Marmorirana smrdljivka 0

Marmorirana smrdljivka

Pripravila: Mojca Rot