Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 01.06.2021

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na izpostavljenih legah zgodnje sorte prehajajo v fenofazo BBCH57-61. Če je od zadnjega škropljenja minilo 8 do 10 dni je priporočljivo obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte. Glede na trenutno fenofazo svetujemo uporabo sredstev s sistemičnim načinom delovanja.   

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

ACROBAT MZ WG

2,5 kg/ha

AMPEXIO

0,5 kg/ha

ARMETIL M

2,5 kg/ha oz. 0,25 %

CURZATE C EXTRA

2 kg/ha

CURZATE M72,5 WG

2,3 kg/ha

CYMBAL

Pred začetkom cvetenja 0,125 kg/ha, po začetku cvetenja 0,25 kg/ha

DELAN PRO

3,0 l/ha

ELECTIS 75WG

0,15 do 0,18 %; 1,5 do največ 1,8 kg/ha

EMENDO F

1,5 kg/ha

EQUATION PRO

400 g/ha

FOLPAN GOLD

2 kg/ha

FORTUNA GOLD

Do začetka cvetenja 1,5 kg/ha, od začetka cvetenja 3 kg/ha

FORUM MZ WG

2,5 kg/ha

FORUM STAR

0,16 % oz. 1,6 kg/ha

FUDAN GOLD

Do začetka cvetenja 1,5 kg/ha, od začetka cvetenja 3 kg/ha

GETT

2,5 kg/ha

LBG-01F34

4 l/ha, če se sredstvo uporabi samostojno; 3 l/ha pri uporabi v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi folpeta ali mankozeba

MAGMA TRIPLE WG

3 kg/ha

MIKAL FLASH

4 kg/ha oz. 0,4%

MIKAL PREMIUM F

3 kg/ha

MILDICUT

Do začetka cvetenja 2 l/ha, v času cvetenja 3 l/ha

MOMENTUM F

4 kg/ha

MOMENTUM TRIO

3 kg/ha

MOXIMATE 725 WG

Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, v času cvetenja 1,9 kg/ha

MOXIMATE 725 WP

Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, v času cvetenja 1,9 kg/ha

MOXIMATE PLUS

Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, v času cvetenja 1,9 kg/ha

NAUTILE DG

2,4 kg/ha

ORONDIS

Ko prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove 0,16 l/ha, od začetka cvetenja 0,32 l/ha

ORVEGO

0,8 l/ha

PERGADO C

4-5 kg/ha

PERGADO D

1,4 l/ha

PERGADO F

Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, po začetku cvetenja 3 kg/ha

PERGADO MZ

2,5 kg/ha

PERGADO SC

0,6 l/ha

 

V ostalih vinogradih pa lahko škropimo z dotikalnimi fungicidnimi sredstvi.  

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AVTAR 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

DAIMYO F

2,5 l/ha

DELAN PRO

3 l/ha

DITHANE DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

DITHANE M-45

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

ENERVIN

2,5 kg/ha

FOLLOW 80 WG

1,25 kg/ha

FOLPAN 80 WDG

1,25 kg/ha

MANFIL 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

MANFIL 80 WP

2 kg/ha

MANFIL PLUS 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

MANKOZ 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

PENNCOZEB 75 DG

2 kg/ha

PINOZEB M-45

2 kg/ha

POLYRAM DF

0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha

VIDERYO F

2,5 l/ha

VINCYA F

2,5 l/ha

Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.

 

Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi oidij vinske trte. Bolezen lahko zatirate z organskimi pripravki s kontaktnim ali sistemičnim načinom delovanja ali pa s sredstvi na osnovi žvepla.

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

BALTAZAR

0,4 l/ha

COLLIS

0,4 l/ha

CUSTODIA

0,35 l/ha

DIFCOR 250 EC

0,12 l/ha

DOMARK 100 EC

0,3 l/ha

DYNALI

0,65 l/ha

FOLICUR EW 250

0,4 l/ha

LUNA EXPERIENCE

0,375 l/ha

LUNA MAX

1 l/ha

MAVITA 250 EC

0,2 l/ha

MISHA 20 EW

0,23 l/ha

MYSTIC 250 EC

0,4 l/ha

NATIVO 75 WG

0,16 kg/ha

ORIUS 25 EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

PROSPER CS 300

1 l/ha

SCORE 250 EC

0,2 l/ha

SERCADIS

0,15 l/ha

SPIROX D

0,5 l/ha

STAR TEBUKONAZOL

0,4 l/ha

SYSTHANE 20 EW

0,14 l/ha

TALENDO EXTRA

0,08-0,2 l/ha

TEBUSHA 25% EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

TOPAS 100 EC

0,3 l/ha

TOPAS 100 EC

0,3 l/ha

TOPSIN-M

1,6 kg/ha

UNICORN DF

2,2 kg/ha

VIVANDO

0,16 l/ha

 

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

35 g/ha

AZUMO WG

4-8kg/ha

BIOTIP SULFO 800 SC

4 l/ha

COSAN

3-8 kg/ha

COSAVET DF

3,6 – 8,0 kg/ha

COSINUS

8 kg/ha

KARATHANE GOLD 350 EC

0,5 l/ha

KARBICURE

5 kg/ha

KUMULUS DF

3-8 kg/ha

KUSABI 300 SC

0,15 l/ha

MICROTHIOL DISPERSS

3-8 kg/ha

MICROTHIOL SPECIAL

3-8 kg/ha

MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF

3,6 – 8,0 kg/ha

PEPELIN WG

3-8 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WG

4 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WP

4 kg/ha

POL-SULPHUR 800 SC

4 l/ha

SONATA

5 l/ha

SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO

4 l/ha

SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO

4 kg/ha

TAEGRO

0,185-0,37 kg/ha

TALENDO

0,25 l/ha

THIOVIT JET

3-8 kg/ha

VERTIPIN

5-7,5 l/ha

VINDEX 80 WG

3-8 kg/ha

VITISAN

3 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!