Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020

datum: 01.06.2021

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je vključen v Mednarodno leto zdravja rastlin 2020, ki ga je razglasila generalna skupščina Združenih narodov v okviru katere deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC). Pristojni organ za zdravje rastlin, vključno z ukrepi proti vnosu nevarnih škodljivih organizmov je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V Sloveniji je zdravstveno varstvo rastlin organizirano preko pooblaščenih inštitucij, med katerimi je tudi Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Namen Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 je, da se širšo javnost in politične odločevalce seznani s pomembnostjo ohranjanja zdravih rastlin tako na lokalni kot globalni ravni. Ohranjanje zdravih rastlin je svetovnega pomena, saj ima vpliv na zmanjševanje lakote, revščine, varnost hrane, okolje ter ekonomsko razvitost. Novi in nepričakovani izzivi, vključno z vplivom klimatskih sprememb, povečanjem mednarodne trgovine, hitro izgubo biotske raznovrstnosti in novimi potmi širjenja škodljivih organizmov kot je e-trgovina, zahtevajo učinkovito nacionalno, regionalno in globalno politiko, organiziranost in mehanizme ukrepanja proti širjenju rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Ključna sporočila Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 so, da je tvegano prenašanje rastlin in rastlinskih proizvodov iz drugih delov sveta, trgovanje naj bo varno, z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo biološko pestrost in okolje, podpirajmo zdravje rastlin ter vlagajmo v razvoj in raziskave na tem področju, zdrave rastline so ključnega pomena za zmanjševanje lakote in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Pomembno je, da okrepimo spremljanja na navzočnost rastlinskih bolezni in škodljivcev, da lahko hitro z ukrepi zaščitimo rastline in njihovo zdravje.

Kaj lahko stori vsak posameznik na tem področju?

Kadar potujemo po svetu, ne prinašamo domov rastlin oz. rastlinskih proizvodov in če opazimo bolezenska znamenja  ali škodljive organizme rastlin, ki so podobne karantenskim škodljivim organizmom, o tem obvestimo pristojne institucije (UVHVVR, KGZS).

Vir:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mednarodno-leto-zdravja-rastlin/