Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabljeni k sodelovanju v projektu ZA KRAS za odpravljanje zaraščanja travišč na območju Natura 2000 Kras.

datum: 01.06.2021

Objavljen je Javni poziv za sodelovanje v projektu ZA KRAS za odpravljanje zaraščanja travišč na območju Natura 2000 Kras, in sicer pri vzpostavitvi in vzdrževanju ekstenzivnih suhih travnikov in pašnikov.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je eden od partnerjev v projektu ''Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 Kras''. Vodilni partner projekta je Javni zavod Park Škocjanske jame.

V sklopu varstvenega cilja ''Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z vzpodbujanjem rabe kraških travišč'' je Park Škocjanske jame objavil Javni poziv za sodelovanje v projektu, in sicer pri vzpostavitvi in vzdrževanju ekstenzivnih suhih travnikov in pašnikov.

Več na povezavi https://www.park-skocjanske-jame.si/novice/poziv-za-odpravljanje-zarascanja-travisc-na-obmocju-natura-2