Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 31.05.2021

Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da je večina oljk tik pred cvetenjem. Na zgodnejših legah v Slovenski Istri smo že opazili prve odprte cvetove. Metuljčki cvetnega rodu oljčnega molja zaključujejo let.

Oljkarjem priporočamo, da v nasadih kjer se pogosto pojavljajo škode zaradi oljčnega molja izvedejo škropljenje proti cvetnemu rodu škodljivca.

V fazi nabrekanja socvetnih brstov lahko v sklopu integrirane pridelave uporabimo pripravek IMIDAN 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Škropilni brozgi lahko dodamo listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Karenca sredstva je 28 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

Pri ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabimo pripraveka za biotično zatiranje na osnovi bakterije B. thuringhiensis LEPINOX PLUS ali AGREE WG, oba v  v količini 1 kg/ha. (100g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.

Z ukrepanjem proti cvetnemu rodu oljčnega molja številčno zmanjšamo rod škodljivca, ki dela škodo na plodičih oljk, pri kateri se ličinke molja zavrtajo v še neolesenele koščice oljk.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!