Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Krizno skladiščenje vina – rok za oddajo vloge do 31. maja 2021

datum: 28.05.2021

V Uradnem listu RS 69/2021 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, ki uvaja ukrep KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA V LETU 2021.

Osnovni pogoji za pridobitev podpore so:

  • upravičenci: pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 30.000 litrov vina letnika 2020  in so prijavili zaloge vina za leto 2020 v količini vsaj 50% povprečnega pridelka zadnjih 3 let (stanje v RPGV na 1.3.2021)
  • skladiščenje vina letnika 2020 ali 2019 v količini, ki ni večja od 20% količine pridelka vina 2020, za obdobje 6 mesecev do 1 leta, vendar najmanj med 1.6.-30.11.2021;
  • podpora znaša 10 eur za skladiščenje 1 hektolitra vina za obdobje 1 leta; za krajši čas skladiščenja se podpora sorazmerno zniža;
  • rok za oddajo zahtevkov na AKTRP: 31.5.2021 ; podpora se izplača v obliki predplačila, zato AKTRP pred odločitvijo o zahtevkih pozove vlagatelje k pologu varščine v višini 110% podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po zaključku skladiščenja.
     

Več informacij in obrazec zahtevka dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/podpora-za-krizno-skladiscenje-vina-v-letu-2021/