Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Javni poziv WOOL za rokodelce, oblikovalce in umetnike

datum: 30.09.2020

V okviru projekta WOOL, Volna kot izjemna priložnost za razvoj bomo slovenski partnerji organizirali 5 delavnic in usposabljanj do konca leta 2021. Namen tega javnega poziva je: identificirati nosilce usposabljanj, ki jih bomo angažirali za izvedbo usposabljanj in prenos znanja na ostale rokodelce ter identificirati zainteresirane udeležence usposabljanj, ki se želijo udeležiti brezplačnih delavnic za izdelavo rokodelskih volnenih proizvodov.

O projektu WOOL

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, izvaja projekt  WOOL (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage, Volna kot izjemna priložnost za razvoj) v okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020. Projekt, ki ga vodi Tehnološki park Pordenone, poteka v šestih državah jadransko-jonskega območja: Italiji, Sloveniji, Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Grčiji. Volna je globoko ukoreninjena v našo skupno kulturno dediščino, vendar jo v današnjem času vse redkeje uporabljamo in ne izkoriščamo njenega tržnega potenciala.  

 

Cilji projekta in namen javnega poziva

Splošni cilj projekta WOOL je valorizirati pomen volne kot pomembnega naravnega vira in zaščiti kulturno dediščino rokodelskih izdelkov iz volne. Sestavni del teh prizadevanj je tudi izvedba ustreznih  usposabljanj in izmenjava izkušenj med rokodelci, oblikovalci in umetniki, ki imajo interes izdelovati izdelke iz volne. S povezovanjem bogate tradicije in sodobnega oblikovanja je mogoče povečati privlačnost volnenih rokodelskih izdelkov.

V okviru projekta bomo slovenski partnerji organizirali 5 delavnic in usposabljanj do konca prihodnjega leta.  

Namen tega javnega poziva je:

  • identificirati nosilce usposabljanj, ki jih bomo angažirali za izvedbo usposabljanj in prenos znanja na ostale rokodelce,
  • identificirati zainteresirane udeležence usposabljanj, ki se želijo udeležiti brezplačnih delavnic za izdelavo rokodelskih volnenih proizvodov.

Vse nosilce in udeležence delavnic bomo povabili, da postanejo člani med-regionalne  Jadransko-jonske mreže WOOL, s čimer bodo pridobili dodatno mednarodno prepoznavnost in priložnosti za izmenjavo izkušenj z rokodelci in umetniki, ki izdelujejo izdelke iz volne v ostalih regijah projekta WOOL.


Kdo se lahko prijavi?

  • izkušeni rokodelci, oblikovalci in umetniki (fizične in pravne osebe), ki izdelujejo rokodelske izdelke iz volne, in so zainteresirani za vodenje usposabljanj/delavnic za izdelavo volnenih rokodelskih izdelkov,
  • pravne osebe (podjetja, društva, zavodi idr.), ki so zainteresirani za uvajanje in usposabljanje o volnenih  rokodelskih izdelkih,
  • posamezniki, zainteresirani za usposabljanje s področja ustvarjanja rokodelskih volnenih izdelkov.

 

Zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z naslednjimi podatki:

(i) naziv prijavitelja, ime in priimek, kontaktni podatki,

(ii) kratek opis izkušenj na področju izdelave rokodelskih izdelkov iz volne in

(iii) kratek opis motivacije za sodelovanje na usposabljanjih/delavnicah kot nosilci in/ali udeleženci.

Prijavo pošljite na naslednji elektronski naslov: klavdija.kancler@go.kgzs.si s pripisom: “WOOL Javni poziv za rokodelce in umetnike”.

Z izbranimi kandidati bomo opravili individualne razgovore.


Rok za prijavo

 

Ta poziv je odprt do zasedbe prostih mest nosilcev in udeležencev delavnic/usposabljanj, vendar najpozneje do 31.07.2021.

 

__

Več na uradni spletni strani projekta  https://wool.adrioninterreg.eu/ in Facebook strani https://www.facebook.com/Adrion.Shepherds.Footsteps/