Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Na Regijskem ocenjevanju sadnih žganj Primorska 2020 ocenili 25 vzorcev žganj

datum: 25.09.2020

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v sodelovanju z Društvom brkinskih sadjarjev organiziral že tradicionalno regijsko ocenjevanje sadnih žganj Primorska 2020. Pridelovalci žganj, ki so oddali vzorce v oceno so bili iz območja Ilirska Bistrica, Divača, Hrpelje - Kozina, Pivka in Portorož. Na ocenjevanju, ki je potekalo 15. septembra 2020 na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, je bilo ocenjenih 25 vzorcev žganj iz različnih kategorij – sadna žganja, slivova žganja, brinjevci in posebna žganja.

Večina vzorcev je bila odlične kakovosti. Podeljenih je bilo kar 14 zlatih, 9 srebrnih in 2 bronasti priznanj, kar priča o visoki kakovosti žganj.

Od prvih ocenjevanj pa do danes je viden velik napredek, saj žganj z napakami skoraj ni več. Rezultati so gotovo splet dobrega dela in izkušenj pridelovalcev ter sodelovanja s strokovnimi inštitucijami, kamor se zagotovo umešča Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica s svojimi strokovnjaki. Ocenjevanja namreč niso namenjena le prejemanju priznanj, pač pa predvsem izboljševanju kakovosti in tudi informiranje pridelovalcev o morebitnih napakah in odpravi le-teh.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo prejemnikom priznanj ter želimo nadaljnje uspešno delo.

Danijela Volk, univ. dipl. ing. agr.

Ocenjevanje je izvedla štiričlanska strokovna komisija iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v sestavi: predsednica komisije Milena Štolfa in člani Srečko Horvat, Aleks Dariž ter Danijela Volk. Komisija je ocenjevala v skladu s Pravilnikom o državnem ocenjevanju kakovosti žganih pijač na 26. državni razstavi ''Dobrote slovenskih kmetij'' na Ptuju, ki določa 20 točkovni sistem. Ocenjuje se čistost, aromo, okus in harmoničnost. Za zlato priznanje je bilo potrebno doseči 18,00 do 20,00 točk, za srebrno 16,50 do 17,99 točk in za bronasto 15,00 do 16,49 točk.