Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

STRNIŠČNI DOSEVKI ZA KRMO IN ZELENO GNOJENJE

datum: 07.07.2020

V teh dneh se zaključuje žetev žit na Primorskem. Čas je za setev strniščnih dosevkov na izpraznjene njive. Setev dosevkov priporočamo za preprečitev širjenja plevelov, za obogatitev tal s organsko snovjo, za zmanjševanje talnih škodljivcev in za krmo. Poleg omenjenih dosevkov priporočamo tudi setev ajde.

Glede na relativno dobro stanje vlage v tleh je potrebno čimprej po žetvi žit plitvo obdelati tla (priporočamo minimalno obdelavo tal) in po setvi površino povaljati, da zagotovimo enakomernejši vznik semena. Setev krmnih dosevkov bo zagotovila dodatno krmo za živali.

Strniščni dosevki so tudi medonosni (facelija, sončnice, ajda). 

STRNIŠČNI DOSEVKI ZA KRMO IN ZELENO GNOJENJE -2020.pdf