Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 07 julij 2020

datum: 07.07.2020

Oljčna muha

Oljkarje obveščamo, da smo skoraj na vseh območjih pridelave oljk  opazili povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

 

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden)  priporočamo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

 

Sedaj je tudi čas za namestitev namestimo vab za množičen ulov in ukrepanje z odvračalnimi sredstvi.

Cilj množičnega ulova je privabljanje oziroma uničenje škodljivca z večjim številom vab. Le te so lahko različnih oblik in delujejo vizualno (rumena barva), prehransko (razne amonijske soli, hidrolizirani proteini…) ter s pomočjo spolnih feromonov. Izdelamo jih lahko tudi sami.

V letošnjem letu je kot dovoljenje za nujne primere dobila vaba za množičen ulov Flypack dacus trap (deltametrin 0,015 g/vabo). Predvidena je namestitev od 55 do 100 vab/ha oljčnika. Vabo lahko uporabimo tudi kot pripomoček za spremljanje pojava oljčne muhe. Več podatkov o vabi, kakor tudi naročilnico za nabavo vabe dobite na spletni strani: https://metrob.si/pages/obvestili-in-narocilnici-za-curatio-ter-asset-five

Kot odvračalo  za oljčno muho je letos za uporabo na oljki registriran tudi pripravek Invelop White Protect  na osnovi talka, ki je registriran kot osnovna snov za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Obe sredstvi lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

 

 

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar