Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 03.07.2020

Škrlup, jabolčni zavijač, marmorirana smrdljivka, hrušev ožig

Hruške in jablane:

Na Primorskem so jablane in hruške v fazi debeljenja plodov.  Plodovi hrušk  dosegajo v povprečju 80 % končne velikosti (BBCH 78),  plodovi jablan pa 60 – 70 % končne velikosti (BBCH 76 – 77).

Škrlup

Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in  zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC. Uporabo naštetih pripravkov svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov. 

DSC02066 DSC02073 DSC02077

Jabolčni zavijač

V minulem tednu smo na nekaterih lokacijah v Brkinih (Prelože, Čelje) ter na Tolminskem (Volče), zabeležili visoke ulove jabolčnega zavijača. V Vipavski dolini in večjem delu Brkinov so ulovi zavijača pod pragom škodljivosti. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo samo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden) in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Za zatiranje jabolčnega zavijača so registrirani naslednji insekticidi:

Fitofarmacevtsko

sredstvo

Aktivna snov

Odmerek / konc.

OPOMBE:

Affirm

emamektin

1 kg/ha/m višne krošnje

max. 4,0 kg/ha

 

Afirm opti

emamektin

2,0 kg/ha

 

Calypso SC 480

tiakloprid

0,3 L/ha

Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Coragen

klorantraniliprol

0,27 L/ha

 

Delegate 250 WG

spinoteram

0,3 kg/ha

 

Exirel

ciantraniliprol

0,9 L/ha

 

Harpun

piroproksifen

1,0 L/ha

 

Insegar 25 WG

fenoksikarb

0,6 kg/ha

Deluje tudi  na ličinke ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus)

Imidan 50 WG

fosmet

1 kg/ha

Delno učinkovito deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Laser plus

spinosad

0,3 L/ha

 

Mimic

tebufenozid

0,9 – 1,0 L/ha

 

Mospilan 20 SG

acetamiprid

0,05 %

Max. 0,5 kg/ha

Dobro deluje na ličinke in odrasle osebke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Runner 240 SC

metoksifenozid

0,45 L/ha

 

Steward

indoksakarb

0,017 % oz. 225 g/ha

Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

 

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: Agree WG v odmerku 1 kg/ha, Lepinox plus v odmerku 1 kg/ha, Carpovirusine v odmerku 1L/ha ali Madex Max v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Marmorirana smrdljivka

V nasadih breskev in nektarin ter jablan in hrušk v Vipavski dolini, Goriških Brdih In Slovenski Istri še vedno opažamo povečan pojav marmorirane smrdljivke. Poleg odraslih stenic, ki v tem času še odlagajo jajčeca, opažamo tudi pojav ličink (nimf) 2 - 4 razvojne stopnje. Odrasle stenice in ličinke se prehranjujejo na listih, poganjkih in mladih plodičih.  Z vbadanjem v rastlinsko tkivo povzročajo nepravilnosti v razvoju plodov, iznakaženost, smoljenje in gnitje plodov. Posledica prehranjevanja na zrelih plodovih so razbarvanja kožice, udrte pege in grenko meso. V nasadih kjer opažate velik pojav ličink marmorirane smrdljivke in poškodbe na plodovih, svetujemo uporabo za ta namen registriranih insekticidov.

Fitofarmacevtsko

sredstvo

Odmerek / konc.

Kultura

OPOMBE

Mospilan 20 SG

0,05 %

Max. 0,5 kg/ha

sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina,  marelica

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Karate Zeon 5 CS

0,018 %

hruška

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Decis 2,5 EC*

0,5 L/ha

sliva, jablana, hruška, breskev,  marelica, oreh, leska

* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 28.05.2020 do 27.09.2020

** Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

*** Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Aset Five

0,064 %

pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, smokva

* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2020 do 14.10.2020+

** Na istem zemljišču dovoljena največ  3 tretiranja letno

*** sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja

DSC02020 DSC01984

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).