Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 01.07.2020

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator); siva grozdna plesen (Botrytis cinerea); pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella) in križasti grozdni sukač (Lobesia botrana)

Zaradi spremenljivega vremena in krajevnih padavin se lahko razvije peronospora vinske trte. Za zatiranje bolezni lahko uporabite sredstva s sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem.

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

ACROBAT MZ WG

2,5 kg/ha

ALLEATO 80 WG

2,5 kg/ha

ALLEATO DUO

4 kg/ha

AMALINE FLOW

2,25 l/ha

AMPEXIO

0,5 kg/ha

ARMETIL M

2,5 kg/ha (0,25 %)

CURZATE C EXTRA

2 kg/ha

CURZATE M72,5 WG

2,3 kg/ha

CYMBAL

0,25 kg/ha

DAIMYO F

2,5 l/ha

DELAN PRO

3,0 l/ha

ELECTIS 75WG

0,15 do 0,18 % oz. 1,5 do 1,8 kg/ha

EMENDO F

1,5 kg/ha

ENERVIN

2,5 kg/ha

EQUATION PRO

400 g/ha

FOLPAN GOLD

2,5 kg/ha

FORTUNA GOLD

3 kg/ha

FORUM MZ WG

2,5 kg/ha

FORUM STAR

0,16 %; 1,6 kg/ha

FUDAN GOLD

3 kg/ha

GALBEN M

0,25 % oz. 2,5 kg/ha

GETT

2,5 kg/ha

LBG-01F34

4 l/ha (samostojna uporaba); 3l/ha (uporaba sredstva v kombinaciji z drugimi fungicidi)

MAGMA TRIPLE WG

3 kg/ha

MIKAL FLASH

4 kg/ha oz. 0,4 %

MIKAL PREMIUM F

3 kg/ha

MILDICUT

4 l/ha

MOMENTUM F

4 kg/ha

MOMENTUM TRIO

3 kg/ha

MOXIMATE 725 WG

2,5 kg/ha

MOXIMATE 725 WP

2,5 kg/ha

MOXIMATE PLUS

2,5 kg/ha

NAUTILE DG

2,4 kg/ha

ORVEGO

0,8 l/ha

PERGADO C

4-5 kg/ha

PERGADO D

1,4 l/ha

PERGADO F

Največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha

PERGADO MZ

2,5 kg/ha

PROFILER

3 kg/ha oz. 0,3 %

PROFILUX

2 kg/ha

REBOOT

0,4 kg/ha

REVUS

0,6 l/ha

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5 kg/ha oz. 0,25 %

SANVINO

1,5 kg/ha

SFINGA EXTRA WDG

2 kg/ha

SORIALE LX

4 l/ha (samostojna uporaba); 3l/ha (uporaba sredstva v kombinaciji z drugimi fungicidi)

TANOS 50 WG

0,4 kg/ha

TWINGO

3 kg /ha

VALIS F

1,5 kg/ha

VALIS M

2 kg/h

Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AVTAR 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

DELAN PRO

3 l/ha

DITHANE DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

DITHANE M-45

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

ENERVIN

2,5 kg/ha

FOLLOW 80 WG

1,25 kg/ha

FOLPAN 80 WDG

1,25 kg/ha

MANFIL 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

MANFIL 80 WP

2 kg/ha

MANFIL PLUS 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

MANKOZ 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l

PENNCOZEB 75 DG

2 kg/ha

PINOZEB M-45

2 kg/ha

POLYRAM DF

0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha

SOLOFOL

1,6 kg/ha

VIDERYO F

2,5 l/ha

VINCYA F

2,5 l/ha

 

V vinogradih moramo biti pozorni tudi na pojav oidija vinske trte. To velja zlasti za vinograde, ki so bili prizadeti v lanskem letu. Za zatiranje bolezni priporočamo uporabo organskih pripravkov.

Organski pripravki s sistemičnim načinom delovanja, ki so registrirani za zatiranje oidija vinske trte:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

BALTAZAR

0,4 l/ha

COLLIS

0,4 l/ha

CUSTODIA

0,525- 0,7 l/ha

DOMARK 100 EC

0,3 l/ha

DYNALI

0,65 l/ha

FALCON EC 460

0,4 l/ha

FOLICUR EW 250

0,4 l/ha

LUNA EXPERIENCE

0,5 l/ha

LUNA MAX

1 l/ha

MISHA 20 EW

0,23 l/ha

MYSTIC 250 EC

0,4 l/ha

NATIVO 75 WG

0,16 kg/ha

ORIUS 25 EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

PROSPER CS 300

1 l/ha

SCORE 250 EC

0,2 l/ha

SERCADIS

0,15 l/ha

SPIROX D

0,5 l/ha

STAR TEBUKONAZOL

0,4 l/ha

SYSTHANE 20 EW

0,14 l/ha

TALENDO EXTRA

0,2-0,4 l/ha

TEBUSHA 25% EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

TOPAS 100 EC

0,3 l/ha

TOPAZE

0,3 l/ha

TOPSIN-M

1,6 kg/ha  

UNICORN DF

2,2 kg/ha

VIVANDO

 0,2 l/ha

 

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

35 g/ha

BIOTIP SULFO 800 SC

4 l/ha

COSAN

3-8 kg/ha

COSAVET DF

3,6 – 8,0 kg/ha   

COSINUS

8 kg/ha

KARATHANE GOLD 350 EC

0,6 l/ha

KUMULUS DF

3-8 kg/ha

KUSABI 300 SC

0,3 l/ha

MICROTHIOL SPECIAL

3-8 kg/ha

MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF

8 kg/ha

PEPELIN WG

3-8 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WG

4 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WP

4 kg/ha

POL-SULPHUR 800 SC

4 l/ha

SERENADE ASO

8 l/ha

SONATA

5 l/ha

SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO

4 l/ha

SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO

4 kg/ha

TAEGRO

0,37 kg/ha

TALENDO

0,25 l/ha

THIOVIT JET

3-8 kg/ha

VINDEX 80 WG

3-8 kg/ha

VITISAN

12 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Vinska trta prehaja v fenofazo 79 BBCH oz. grozdi se zapirajo. V omenjenem fenološkem stadiju je priporočljivo škropiti proti sivi grozdni plesni. Škropimo predvsem v vinogradih z občutljivimi sortami.

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AMYLO-X

1,5 do 2,5 kg/ha

BOTECTOR

400 g/ha

CANTUS

1,2 kg/ha

MYTHOS

2,5 l/ha

POLYVERSUM

0,25 kg/h

PROLECTUS

1,2 kg/ha

PYRUS 400 SC

2 l/ha

SCALA

2 l/ha

SERENADE ASO

4 l/ha

SWITCH 62,5 WG

1 kg/ha

TAEGRO

0,37kg/ha

TELDOR SC 500

1,5 l/ha

ZENBY

1,5 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Populacija grozdnih sukačev na območju Gornjega Cerovega, Biljane in Hruševlja počasi pada. V naslednjih dneh na omenjenih lokacijah svetujemo zatiranje škodljivcev. Za škropljenje uporabite registrirane pripravke:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AFFIRM

1,5 kg/ha

AGREE WG

0,75 kg/ha

BIOTIP FLORAL

0,16% oz. 1,6 l/ha

CORAGEN

15 ml/hl oz. 150 ml/ha

DECIS 2,5 EC

0,5 l/ha

DELFIN WG

0,75 kg/ha

EXIREL

50-60 ml/hl oz. največ 0,72l/ha

FLORA VERDE

0,16 %

INSEGAR 25 WG

0,6 kg/ha

LASER PLUS

0,2 l/ha

LEPINOX PLUS

1 kg/ha

MIMIC

0,06 % oz. 0,6 l/ha

RADIANT

0,35 l/ha

RUNNER 240 SC

0,03 % oz. 0,3 l/ha

SINDOXA

0,125 kg/ha

STEWARD

0,0125 %

VERTIMEC PRO

0,075 %

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Populacijo sukačev lahko zmanjšamo tudi z izvajanjem metode zbeganja pri kateri uporabimo pripravek ISONET L PLUS. V vinograd namestimo 500 feromonskih dispenzerjev na ha. Dispenzer se namesti 1,4 do 1,6 m visoko tako, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.